Ineras agentavtal

Ändringar i agentavtalet

Inera gör löpande förbättringar i agentavtalet så att det alltid ska reglera Ineras tjänster på korrekt sätt. Förbättringarna görs genom ändringar i avtalsdokumenten. På den här sidan kan du ta del av ändringarna.

27 mars 2024

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Bilaga 1 – Reglering av Systemleverantörens användning av Ineras Tjänster

  • Rubrik, samt Avsnitt 3. Redaktionell ändring av begreppet ”agent” till ”systemleverantör”.
  • Avsnitt 7.1. Tillförande av förtydligande om att tillhandahållande av Ineras tjänster till Slutkunden endast gäller för det utpekade IT-systemet som ansluts till Inera.
  • Avsnitt 7.1. Tillförande av åtagande om att Systemleverantören ska kunna särskilja enskild Slutkunds användning av Tjänsterna.

Ändringarna gäller från och med 27 juni 2024.

24 februari 2022

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Bilaga 1 - Reglering av Agentens användning av Ineras Tjänster

Följande justeringar gäller från och med 24 februari 2022:

  • Redaktionella justeringar för att beskriva formerna för anslutning till Ineras Tjänster har genomförts.

17 december 2021

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Allmänna villkor

Följande justeringar gäller från och med 17 december 2021:

  • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 17 mars 2022:

  • Avsnittet 2.4 har kompletterats med åtagande avseende personuppgiftsbiträdesavtal med Agent, informationsplikt gällande fel och incidenter, samt sekretessåtaganden för Agent.
  • Avsnitt 3.1 har kompletterats med åtagande avseende informationsplikt gällande fel och incidenter.
  • Avsnittet 9 Ändringar och tillägg har reviderats. Nuvarande punkten 9.1 har ersatts med två nya punkter (ny 9.1 och 9.2). En ny punkt 9.5 har tillförts.
Till toppen av sidan