Så hjälper 1177 Vårdguiden och Inera till med vaccinationerna

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten för att förebygga sjukdom. Snart kommer alla i Sverige att erbjudas vaccinering mot covid-19. På 1177.se går det att läsa om den senaste informationen kring vaccinationerna och det kommer att gå att boka tider för vaccination i de regioner som väljer det. Genom Svevac registreras vaccinationer och det sker en automatisk rapportering till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister. Här är en samlad bild av hur Inera och 1177 Vårdguiden stödjer regionernas vaccinering.

Bokningsflöde

Under covid-19-pandemin har allt fler sökt sig till 1177.se för att få rådgivning och använda de tjänster som finns på webbplatsen. Här samlas information från alla de 21 regionerna. Under november hade 1177.se över 20 miljoner besök och det gjordes mer än 14 miljoner inloggningar i e-tjänsterna. Helåret 2020 summerades till 200 miljoner besök. Sedan covid-19-pandemins start har Inera, som ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner, jobbat extra nära sina kunder och uppdragsgivare för att säkra tillgången till tjänster och information för att regionerna ska kunna ge en säker och trygg vård.

Regionerna har sedan en tid tillbaka börjat vaccinera prioriterade grupper på särskilda boenden, i hemsjukvården och hemtjänsten. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska personer med störst behov av skydd prioriteras först och prioritering sker sen i olika faser.

Se information på Folkhälsomyndighetens webbplats: 

Under den här tiden kommer regionerna att använda flera av Ineras befintliga tjänster som anpassats för behovet som uppstått under covid-19-pandemin och runt vaccinationerna.

Här är några exempel:

Senaste informationen om vaccinationerna på 1177.se

På 1177.se kan besökarna snabbt få information på regional och nationell nivå kring vaccinationerna. Här finns information om hur vaccinationerna fungerar och hur det ska gå till. Redaktionen på Inera.se arbetar nära de 21 regionerna som uppdaterar på sina regionala sidor med information som gäller regionalt. Arbetet samordnas och säkras också med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SOS Alarm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Informationen översätts till 17 språk.

Digital hälsodeklaration för triagering
De regioner som vill kan via 1177.se använda digitala hälsodeklarationer som triagering för att hitta de som står på tur för att få vaccination. Triageringsfrågorna är samma som i Folkhälsomyndighetens hälsodeklaration och formuläret kan integreras med verksamhetssystem och tidbokning.

Webbtidbokning
Användningen av webbtidboken har ökat under coronapandemin eftersom regionerna inte kan erbjuda drop-in på grund av risken för smittspridning. Idag används tjänsten bland annat för att boka test för pågående covid-19-infektion och provtagning för antikroppar via 1177.se. För att stödja regionernas vaccination mot covid-19 har Inera också tagit fram ett bokningsflöde på 1177.se, där två befintliga tjänster fungerar tillsammans i vårdcentralernas eget tidbokningssystem, Formulärhantering och Webbtidboken. För närvarande använder elva regioner 1177:s bokningsflöde för vaccination mot covid-19.

Läs mer här. 

Nå rätt vårdmottaning
De regioner som vill kan märka upp de mottagningar som är redo att hjälpa till med vaccinationerna. Det sker genom en kodning i katalogtjänsten HSA så att de blir sökbara i Hitta vård på 1177.se. På så sätt kan invånaren lätt söka fram de närmaste vaccinationsställena i sitt område. Varje region kan också på ett enkelt sätt visa samma information på alla mottagningar som vaccinerar.

Information i Journalen och Nationell patientöversikt
Just nu pågår diskussioner med regionerna om att öka mängden vårdgivare som producerar vaccinationsinformation till NPÖ och Journalen så att fler vårdgivare och invånare ska kunna ta del av den

Registrering av vaccinationer i Svevac
Under december fattade Inera i samråd med flera regioner, beslut om att förlänga möjligheterna för vaccinatörer att använda journalsystemet Svevac, som egentligen planerades att avvecklas. Svevac uppdateras med alla covid-19-vacciner som blir godkända av Läkemedelsverket. Systemet har dessutom uppdaterats med en riktad hälsodeklaration för covid-19 samt anpassat rapporteringen till Nationella vaccinationsregistret med information om utförda covid-19-vaccinationer.

Läs mer om Svevac.

Uppdaterad information i Sil
Sil - Svenska informationstjänster för läkemedel, har genomfört ett arbete för att säkra ett snabbspår så att läkemedelsinformation om varje godkänt covid-19-vaccin ska finnas i journalsystemen inför vaccinationsuppstart. Arbetet har skett i nära samverkan med Läkemedelsverket, e-Hälsomyndigheten, Lif (branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag) och läkemedelsföretagen som tar fram vaccin. Det handlar om kvalitetsgranskad information om läkemedel från många olika källor. Information valideras och uppdateras på veckobasis. Sil används av läkare och vårdpersonal som beslutsstöd och för läkemedelsordinationer och att skapa e-recept.

Läs mer om Sil

Provtagning och provtagningssvar för invånare som är på resande fot
En viktig del i att minska smittspridningen av coronaviruset är tillgång till provtagning. Här fortsätter Inera att utveckla tjänsterna. Då en del kommer att resa bland annat till fjällen och andra platser än där de bor i samband med sportlovet har invånare nu även möjlighet att via 1177.se testa sig även i en annan region än där man är folkbokförd. Invånaren loggar in i 1177.se Egen provhantering och väljer den region man är på besök i och bokar tid för självprovtagning. Varje region har mer information på sina regionala sidor om hur provtagningen går till. 

- Det är ingen som kunnat förutse den påverkan som covid-19-pandemin har fått på vårt samhälle. Vi på Inera har under den här tiden jobbat i nära samarbete med våra kunder och ägare. Vi vill på bästa sätt hjälpa och stödja dem både under covid-19-pandemin och nu med de kommande massvaccinationerna, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 på Inera.

Läs mer på 1177.se

 

Till toppen av sidan