Ineras bokning för vaccination mot covid-19 på 1177.se

Alla som bor i Sverige, och som är 18 år eller äldre, rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. I en första fas vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Inera har tagit fram ett flöde för bokning av vaccination mot covid-19 på 1177.se. Här kan du läsa mer om hur det kommer att fungera.

Skärmdump

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför uppmanas så många som möjligt att vaccinera sig. Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först. För att stötta regionerna har Folkhälsomyndigheten gett regioner och kommuner ett antal rekommendationer för att underlätta i deras arbete med att utföra vaccinationerna.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationer i olika faser


I en första fas vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

I den andra fasen som startar preliminärt i februari 2021 kommer personer som är 70 år och äldre vaccineras. Vuxna som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

I den tredje fasen som inleds därefter kan vaccination erbjudas till övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp. Exakta tidpunkter för detta är inte klart ännu och kommer att skiljas något åt i de olika regionerna.

Sömlöst flöde för triagering och vaccinationsbokning

Den nationella redaktionen på 1177 Vårdguiden har fått i uppdrag av regionerna att samordna kommunikationsinsatser om covid-19, översättningar och vaccinationer gentemot invånare. 1177.se ska fungera som en samlingspunkt för kvalitetssäkrad information till invånare både för nationellt och regionalt innehåll.

För att stödja vaccination mot covid-19 har Inera också tagit fram ett bokningsflöde på 1177.se, som utnyttjar befintliga tjänster i nationell förvaltning och som erbjuds samtliga regioner. Bokningsflödet bygger på en kombination av tjänsterna Formulärhantering och Webbtidbokning i vårdcentralernas eget tidbokningssystem.

För att boka en tid för vaccination loggar invånaren in på 1177.se. Invånaren börjar med att fylla i en hälsodeklaration med frågor som är baserade på Folkhälsomyndigheten rekommendationer. I nästa steg bokas en vaccinationstid och om regionen så önskar, följer hälsodeklarationen med så att den finns digitalt i bokningen, vid vaccinationstillfället. Vissa regioner har dock valt att använda formulärfrågorna endast i triageringssyfte inför möjlighet att boka tid.

Det kommer också att bli möjligt för regionerna att lägga upp de mottagningar som är redo att hjälpa till med vaccinationerna med hjälp av en kodning i HSA så att de blir sökbara i Hitta vård på 1177.se. På så sätt kan invånaren lätt söka på de närmaste vaccinationsställena i sitt område.

- Vi är oerhört stolta att vi på så kort tid har fått till ett sömlöst flöde som har byggt ihop olika tjänster inom 1177. Vi kan nu erbjuda en enkel triagering i ett frågeformulär med direkt koppling till tidbokning av vaccination mot covid-19, säger Sofie Zetterström som är affärsområdesansvarig på 1177 Vårdguiden.

Både Region Kronoberg och Region Sörmland använder sig av Ineras flöde för vaccinationsbokning mot covid-19 och startade detta redan i slutet av december. Nu har de börjat använda Ineras bokningsflöde exempel för personer som har eller bor med någon som har hemsjukvård eller hemtjänst. Kronoberg har börjat vaccinera vård- och omsorgspersonal och använder samma process.

Varje region bestämmer dock själva hur vaccinationerna kommer att gå till, både i fråga om när, var och hur en invånare kan vaccinera sig. Tillvägagångssättet kommer därför att variera.

Till toppen av sidan