Svevac

Svevac används av läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Observera att Inera och dess ägare har tagit beslut om att avveckla Svevac eftersom det med nuvarande teknisk lösning inte finns förutsättningar att upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst.

Närbild på kanyl som drar upp vätska från en medicinflaska.

Om Svevac

Svevac fungerar som ett journalsystem för hantering av vaccinationer, med ett webbgränssnitt och funktionalitet för rapportering till Folkhälsomyndigheten enligt det nationella vaccinationsprogrammet, samt för sammanhållen journalföring. Svevac används av läkare och sjuksköterskor som arbetar med vaccinationer inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare såsom skolhälsovård, äldreomsorg med flera.

Svevac använder Nationella tjänsteplattformen för utbyte av vaccinationsinformation. Det  betyder att Svevac är en av de källor som bidrar till att invånare kan ta del av sin samlade vaccination via Journalen.

Svevac avvecklas

Inera och dess ägare har tagit beslut om att avveckla Svevac eftersom det med nuvarande teknisk lösning inte finns förutsättningar att upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst. Tjänsten ska, enligt  plan, vara stängd för registrering i mitten av 2021. Fram till dess kan service för tjänsten komma att begränsas och viss funktionalitet upphöra att fungera.

Kunder som använder Svevac kan göra det fram till 30 september 2021, sedan kommer det inte att vara möjligt att registrera vaccinationer i Svevac. Tjänsten kommer att vara helt avvecklad i slutet av 2022.

På grund av avvecklingen är det inte längre möjligt för nya vårdgivare att ansluta till tjänsten. 

Översiktlig tidplan för avveckling
Datum Aktivitet
2020-05-01 Stopp för nya anslutningar
2021-09-01 Påbörjad överföring av journaluppgifter till vårdgivare
2021-09-30 Stopp för registrering
2021-12-31 Stopp för åtkomst
2022-09-01 Färdig överföring av journaluppgifter till vårdgivare
2022-10-01 Avveckling slutförd

Möjlighet till systemanslutning stängs 2021-09-01

De webservices som används för anslutning av eget journalsystem till Svevac, så kallad direktintegration, kommer att inaktiveras 2021-09-01. Efter detta datum kommer registrering och åtkomst till uppgifter i Svevac endast att vara möjligt via tjänstens eget webbgränssnitt. Detta påverkar exempelvis anslutningar som görs från system som J4 eller PMO.

Kontakta din journalsystemleverantör om du undrar hur detta påverkar din vårdgivare eller enhet.

Beställa ny enhet/administratör

Här kan du beställa ny enhet eller ny administratör/samordnare

Att avsluta tjänsten

Om din organisation har en anslutning till Svevac och vill avsluta den, läs mer här.

Observera att uppsägning för nästkommande år ska göras före 1 juli innevarande år. 

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Här finns information för dig som använder Svevac, exempelvis handbok, manual och utbildning.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan