Svevac

Svevac används av läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Tjänsten ska avvecklas, men enligt önskemål från flera regioner har Inera valt att förlänga användningen för att underlätta registrering och rapportering av vaccinationer för covid-19.

Närbild på kanyl som drar upp vätska från en medicinflaska.

Om Svevac

Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Svevac används av läkare, sjuksköterskor och annan behörig personal som arbetar med vaccinationer inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare såsom skolhälsovård och äldreomsorg. De kan också se vilka vaccinationer en person har fått, hur många doser, vilket datum och hos vilken vårdgivare.

Alla vaccinationer som görs inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret, NVR. Enligt ett beslut i riksdagen 9 december 2020 ska även alla vaccinationer mot covid-19 rapporteras dit från den 1 januari 2021.

Svevac anpassas för covid-19-vaccinering

För att Svevac ska kunna användas för covid-19-vaccinering pågår arbete med att anpassa tjänsten. De covid-19-vacciner som är godkända av Läkemedelsverket kommer att kunna registreras i Svevac och rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Här finns aktuell information om registrering av covid-19-vaccinationer i Svevac

Avvecklingen är framflyttad

Inera och dess ägare tog 2018 beslut om att avveckla Svevac. Enligt beslutet skulle Svevac ha stängts för registrering av vaccinationer i september 2021. Anledningen är att det med nuvarande tekniska lösning inte finns förutsättningar att på sikt upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst. Enligt beslutad strategi för Inera ska företaget inte heller utveckla och tillhandahålla journalsystemsfunktioner. Det innebär att Inera inte kommer att ersätta Svevac när tjänsten avvecklas. Det finns andra tjänster på marknaden för att tillgodose det behov som tjänsten fyller.

Med covid-19-pandemin har förutsättningarna förändrats. Flera regioner har behov av att fortsätta använda Svevac för att kunna registrera vaccinationer och rapportera dem till det nationella vaccinationsregistret. I samråd med regionerna har Inera därför beslutat att förlänga användningen av Svevac.

Enligt tidigare beslut skulle kopplingen mellan Svevac och journalsystemen PMO och J4 stängas under september 2021. Med anledning av covid-19-pandemin kommer kopplingen behållas till dess smittspridningen i samhället är under kontroll.

Kostnader för utveckling och förlängd förvaltning

De regioner som vill fortsätta använda Svevac har undertecknat en avsiktsförklaring om att finansiera nödvändig utveckling och förlängd förvaltning av tjänsten.

De regioner som inte har undertecknat avsiktsförklaringen kommer att behöva avsluta sin användning av Svevac i september 2021 enligt ursprunglig plan. Därefter kommer deras journaldata att återlämnas.

Beställa ny enhet/administratör

Att avsluta tjänsten

Om din organisation har en anslutning till Svevac och vill avsluta den, läs mer här.

Observera att uppsägning för nästkommande år ska göras före 1 juli innevarande år. 

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Här finns information för dig som använder Svevac, exempelvis handbok, manual och utbildning.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan