Alla tjänster A-Ö

Svevac

Svevac används av läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer.

Om Svevac

Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Svevac används av läkare, sjuksköterskor och annan behörig personal som arbetar med vaccinationer inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare såsom skolhälsovård och äldreomsorg. De kan också se vilka vaccinationer en person har fått, hur många doser, vilket datum och hos vilken vårdgivare som vaccinatinen getts.

Alla vaccinationer som görs inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, samt vaccinationer mot covid-19, rapporteras till det nationella vaccinationsregistret, NVR. 

Bakgrund till beslutet att avveckla Svevac

Inera och dess ägare tog 2018 beslut om att avveckla Svevac. Enligt beslutet skulle Svevac ha stängts för registrering av vaccinationer i september 2021. Anledningen var att den tekniska lösningen inte hade förutsättningar att på sikt upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst. Enligt beslutad strategi för Inera ska företaget inte heller utveckla och tillhandahålla journalsystemsfunktioner. Det innebär att Inera inte kommer att ersätta Svevac när tjänsten avvecklas. Det finns andra tjänster på marknaden för att tillgodose det behov som tjänsten fyller.

Med covid-19-pandemin förändrades förutsättningarna. Flera regioner hade behov av att fortsätta använda Svevac för att kunna registrera vaccinationer och rapportera dem till det nationella vaccinationsregistret. I samråd med regionerna beslutade därför Inera att förlänga användningen av Svevac.

De regioner som valde att fortsätta använda Svevac undertecknade en avsiktsförklaring om att finansiera nödvändig utveckling och förlängd förvaltning av tjänsten för 2022.

Inera har under den här perioden fortsatt arbetet med att avveckla tjänsten.

Avsluta användningen av Svevac

Vid årsskiftet 2022-2023 stängs Svevac för allmänt bruk för alla kunder.
Det innebär att användarna inte längre kommer att ha tillgång till tjänsten för att registrera nya vaccinationer. Under våren 2023 kommer även möjligheten att läsa information som registrerats tidigare tas bort.

Under maj och juni 2022 skickade Inera ut uppsägningsbrev avseende Svevac till alla berörda kunder.

Inera har också, i egenskap av personuppgiftsbiträde, kontaktat firmatecknare hos kunderna för att få instruktion om hur journalerna ska återlämnas. Information om journalutlämning finns att läsa på tjänstens informationsyta:

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Beställa ny enhet/administratör

För dig som använder Svevac

Här finns information för dig som använder Svevac, exempelvis handbok, manual och utbildning.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan