Alla tjänster A-Ö

Svevac

Svevac har avvecklats.

Bakgrund till beslutet att avveckla Svevac

Inera och dess ägare tog 2018 beslut om att avveckla Svevac. Enligt beslutet skulle Svevac ha stängts för registrering av vaccinationer i september 2021. Anledningen var att den tekniska lösningen inte hade förutsättningar att på sikt upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst. Enligt beslutad strategi för Inera ska företaget inte heller utveckla och tillhandahålla journalsystemsfunktioner. Det innebär att Inera inte kommer att ersätta Svevac när tjänsten avvecklas. Det finns andra tjänster på marknaden för att tillgodose det behov som tjänsten fyller.

Med covid-19-pandemin förändrades förutsättningarna. Flera regioner hade behov av att fortsätta använda Svevac för att kunna registrera vaccinationer och rapportera dem till det nationella vaccinationsregistret. I samråd med regionerna beslutade därför Inera att förlänga användningen av Svevac.

Inera fortsatte under den här perioden arbetet med att avveckla tjänsten.

Utlämning av journaluppgifter

Vid årsskiftet 2022-2023 stängdes Svevac för alla kunder. 

Under maj och juni 2022 skickade Inera ut uppsägningsbrev avseende Svevac till alla berörda kunder.

Inera har också, i egenskap av personuppgiftsbiträde, kontaktat firmatecknare hos kunderna för att få instruktion om hur journalerna ska återlämnas. Information om journalutlämning finns att läsa på tjänstens informationsyta:

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Till toppen av sidan