Alla tjänster A-Ö

Svevac

Svevac används av läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Tjänsten ska avvecklas, men enligt önskemål från flera regioner har Inera valt att förlänga användningen för att underlätta registrering och rapportering av vaccinationer för covid-19.

Om Svevac

Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Svevac används av läkare, sjuksköterskor och annan behörig personal som arbetar med vaccinationer inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare såsom skolhälsovård och äldreomsorg. De kan också se vilka vaccinationer en person har fått, hur många doser, vilket datum och hos vilken vårdgivare.

Alla vaccinationer som görs inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret, NVR. Enligt ett beslut i riksdagen 9 december 2020 ska även alla vaccinationer mot covid-19 rapporteras dit från den 1 januari 2021.

Svevac har anpassats för covid-19-vaccinering

För att Svevac ska kunna användas för covid-19-vaccinering har tjänsten anpassats. Vaccinerna som är godkända av Läkemedelsverket har lagts in i systemet så att det går att registrera och rapportera vaccinationerna till det nationella vaccinationsregistret.

Här finns information om registrering av covid-19-vaccinationer i Svevac. 

Avvecklingen är framflyttad

Inera och dess ägare tog 2018 beslut om att avveckla Svevac. Enligt beslutet skulle Svevac ha stängts för registrering av vaccinationer i september 2021. Anledningen var att den tekniska lösningen inte har förutsättningar att på sikt upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst. Enligt beslutad strategi för Inera ska företaget inte heller utveckla och tillhandahålla journalsystemsfunktioner. Det innebär att Inera inte kommer att ersätta Svevac när tjänsten avvecklas. Det finns andra tjänster på marknaden för att tillgodose det behov som tjänsten fyller.

Med covid-19-pandemin har förutsättningarna förändrats. Flera regioner har behov av att fortsätta använda Svevac för att kunna registrera vaccinationer och rapportera dem till det nationella vaccinationsregistret. I samråd med regionerna beslutade därför Inera att förlänga användningen av Svevac.

De regioner som valde att fortsätta använda Svevac undertecknade en avsiktsförklaring om att finansiera nödvändig utveckling och förlängd förvaltning av tjänsten.

Beställa ny enhet/administratör

Att avsluta tjänsten

För att avsluta tjänsten använder du nedan formulär.

När tjänsten är avslutad går det inte längre att registrera vaccinationer i Svevac. Däremot går det att läsa information som registrerats tidigare fram till dess att journalinformationen är återlämnad.  Inera kommer i egenskap av personuppgiftsbiträde kontakta behörig firmatecknare för att få instruktioner om hur journalerna ska återlämnas. 

Invånare kan se sina vaccinationer i sin journal i 1177 Vårdguidens e-tjänster fram till dess att Inera lämnat tillbaka journalinformationen.

Avsluta tjänsten  via detta formulär.

Observera att uppsägning för nästkommande år ska göras före 1 juli innevarande år. 

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Här finns information för dig som använder Svevac, exempelvis handbok, manual och utbildning.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan