Så fick Region Dalarna hjälp med telefonin på 1177 under pandemin

I mars, när covid-19-pandemin blossade upp på allvar, blev 1177 Vårdguiden i Region Dalarna nedringd av invånare. Genom att Inera utökade kapaciteten för telefonin, och att övriga primärvården i Region Dalarna samverkade, kunde verksamheten öka antalet sjuksköterskor som kunde ge stöd och råd. Nu när antalet samtal ökar igen är de mer redo. ”Det var en tuff tid”, säger Charlotta Borelius, tf verksamhetschef för 1177 Vårdguiden, i Region Dalarna.

Charlotta Borelius
Charlotta Borelius

Normalt kommer det in 12 000 samtal i månaden till sjukvårdsrådgivningen i Region Dalarna. I mars ökade behovet av kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon, då pandemin ordentligt drog igång och det var många som inte kom fram. Ungefär 6 000 samtal kom inte fram på telefon till någon sjuksköterskorna i Region Dalarna i mars, vilket kan jämföras med cirka 600 samtal under 2019.

– Det var en allvarlig och extrem situation som vi hamnade i och vi gjorde allt vi kunde för att få personer att hitta andra vägar för att få rätt information, säger Charlotta Borelius.

Inera agerade snabbt och utökade kapaciteten på telefontjänsten. På så sätt kunde regionen anställa fler sjuksköterskor som kunde svara på invånarnas frågor.

– Antalet anställda dubblerades på kort tid. Bland annat tog vi hjälp av personer som nyligen gått i pension, vana telefonsjuksjuksköterskor från våra vårdcentraler och sjuksköterskor som hade en mer administrativ funktion. Det startades en utbildning för de nyanställda som skulle svara i telefon och vi gjorde det möjligt att jobba hemifrån. Det fungerade fantastiskt bra!

Först valde regionen att arrangera en egen Corona-linje. Den övergick snart till den specifika covid-19-telefonlinje som Inera tog fram. Genom att göra ett nationellt knappval i 1177 på telefon för covid-19, behövde de som ringde in bara välja knappval 9 för att kopplas direkt till en sjuksköterska som endast svarade på covid-19-frågor. Sen fanns det även ett särskilt knappval för mer allmänna frågor som kopplas till nummer 11313, ett informationsnummer som SOS Alarm använder för personer som inte behöver sjukvårdsrådgivning.

– Under den här tiden har vi haft ett bra stöd från Inera. Alla har jobbat hårt för att få allt att fungera på kort tid. Den senaste tiden har samtalen ökat igen efter en lugnare period och vi som jobbar i tjänsten samordnar arbetet på olika sätt tillsammans med Inera. Vi försöker också se till att fler använder tjänsterna som finns på 1177 Vårdguiden istället så att de inte belastar telefonlinjen.

– Vi får fortfarande många samtal inte minst från äldre som kanske inte riktigt har möjlighet att använda den nyare tekniken. De måste givetvis fortsatt få hjälp genom att prata med våra sjuksköterskor på telefon. Det viktigaste är att alla personer som behöver sjukvårdsrådgivning får hjälp.

Till toppen av sidan