Aktuellt

Snabbare kontaktväg till vården med ny digital ingång

En ny tjänst ska leda till en effektivare användning av vårdens resurser samtidigt som invånare med störst behov får hjälp först. Pär Bjelkmar, tjänsteansvarig för 1177 symtombedömning och hänvisning på Inera, berättar om vinsterna med den nylanserade tjänsten som möjliggör en digital ingång till första linjens vård via 1177.

Bild på person som håller i en mobiltelefon och använder 1177 direkt

Förra året avslutades programmet Första linjens digitala vård, men både utveckling och införanden kommer att fortsätta under en lång tid framåt. Programmet hade framför allt fokus på utveckling av 1177 som skapar nytta för både invånare och vårdgivare. Som en del av programmet har Inera utvecklat en helt ny tjänst som heter 1177 symtombedömning och hänvisning. Som invånare kommer man att känna igen den som 1177 direkt.  

Pär Bjelkmar är tjänsteansvarig för 1177 symtombedömning och hänvisning på Inera.

För invånaren kommer 1177 direkt att kunna nås via 1177.se. Via inloggning med e-legitimation anger invånaren sina symtom digitalt. För vissa kan det i nästa steg räcka med råd om vad de kan göra själva. Andra kan behöva en personlig kontakt, och slussas då vidare till en chatt som bemannas av sjuksköterskor. Vid behov kan de också erbjudas videosamtal eller bokas in till ett fysiskt besök. Det här ett viktigt steg för att ge stöd till digital utveckling inom hälso- och sjukvården. Med ny teknik kan invånarna snabbare och enklare få en första bedömning och komma vidare till rätt vårdnivå, berättar Pär Bjelkmar, tjänsteansvarig för 1177 symtombedömning och hänvisning på Inera.

Stöd för att kunna styra patientflöden

Under 2018 utformades en målbild för första linjens vård och framtidens 1177, ett initiativ som alla regioner ställde sig bakom. Avsikten var att modernisera och effektivisera tjänsterna inom 1177 genom att tillföra fler kanaler och möjlighet till viss automatisering i rådgivning och hänvisning för invånaren. Dessutom fanns en intention att binda ihop processer och aktörerna som befinner sig i första linjens vård genom gemensam infrastruktur och digitala stödtjänster.  

– Målbilden låg till grund för programmet Första linjens digitala vård. Programmet var initierat av regionerna men var statligt finansierat under åren 2020–2021 genom överenskommelsen om god och nära vård mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger Pär Bjelkmar. 

Grundläggande för målbilden var att öka volymen av digitala vårdkontakter där hälsoärenden kan lösas direkt utan fysiska möten och där invånare med hjälp av automatisering och digitala kanaler hänvisas till råd om vad de kan göra själva eller till en vårdkontakt.  

– En av programmets första leveranser var att Inera upphandlade en teknisk lösning för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning som erbjuds till regionerna som en nationell tjänst. Med stöd för regionala och lokala anpassningar kan tjänsten hänvisa och styra patientflöden utifrån regionernas behov, säger Pär Bjelkmar.

Frigjord tid för både vårdpersonal och invånare

Den 7 mars var Region Uppsala först ut med att erbjuda invånare en snabbare kontaktväg till vården via 1177 direkt. En månad senare är totalt sex regioner igång och ytterligare fyra regioner är på ingång. Inera kommer under våren att inleda dialoger med övriga regioner som är intresserade av att ansluta sig till tjänsten.  

– Vi befinner oss i startgroparna på en resa och nu är det fullt fokus på att få tjänsten att fungera effektivt ute i regionerna. Några viktiga aspekter av hur bra tjänsten kommer att fungera är hur lyckosamma regionerna är i sin förändringsledning samt att uppsättningen av ärendeflöden mellan verksamheter stödjer ett arbetssätt som bidrar positivt till nyttorna. Dessutom behöver inflödet av ärenden till de olika verksamheterna vara tillräckligt stort för att kunna åstadkomma effektiva arbetssätt, berättar Pär Bjelkmar. 

För att beskriva tjänstens möjliga nyttor för invånare och verksamhet har Inera, i samarbete med regionerna, tagit fram en nyttokalkyl som bland annat pekar på frigjord tid för både vårdpersonal och invånare. Fysiska besök eller telefonsamtal kan i många fall undvikas då invånaren anger sina symtom digitalt och automatiskt hänvisas till antingen självhjälpsråd, en digital vårdkontakt som exempelvis chatt, eller en bokad tid på mottagning när det behövs. 

– I och med att invånaren genomgår en automatiserad symtombedömning och hänvisning finns redan en grundläggande anamnes tillgänglig för vårdpersonalen som då är förberedd på invånarens situation innan kontakten påbörjas, till skillnad från om vårdpersonal hade hanterat ärendet via telefon eller vid ett fysiskt besök. Den automatiserade symtombedömningen innebär också att patienter med mest akuta besvär får hjälp först. Vårdpersonalen kan också arbeta parallellt med flera ärenden samtidigt när vårdkontakten sker via chatt, säger Pär Bjelkmar. 

För invånaren innebär frigjord tid en snabbare kontaktväg till vården utan att behöva stå i telefonkö. Dessutom kan invånaren själv påbörja sitt ärende på valfri tid och plats. Tjänsten möjliggör också att hälsoärenden kan lösas fullt ut digitalt vilket innebär minskade kostnader för resa och frånvaro från arbetet som fysiska besök ofta innebär.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan