Aktuellt

SmiNet 3 använder HSA från 6 september

Som vi tidigare har informerat om planerar Folkhälsomyndigheten att driftsätta en ny version av SmiNet i höst. I den nya versionen, SmiNet 3, hämtas information om organisationer och enheter från HSA, och användarna kan logga in med sitt SITHS-kort. Nu har datumet för driftsättning ändrats från oktober till 6 september.

I SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

I nuvarande SmiNet loggar användarna in med användarnamn och lösenord som är kopplade till sin vårdenhet. I den nya versionen av SmiNet, som ska driftsättas 6 september, kommer istället huvudinriktningen vara inloggning med SITHS-kort.

Rent praktiskt innebär det att de behandlande läkare som gör elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen från den 6 september kan logga in med sitt SITHS-kort i SmiNet. Läkarens namn samt eventuellt inlagt telefonnummer kommer att hämtas från HSA. Har de dessutom en koppling till ett vårdmedarbetaruppdrag kommer de även att få vårdenhetens uppgifter förifyllda. Men det kommer också att finnas en möjlighet att välja vårdenhet i tjänster, där uppgiften om tillgängliga vårdenheter hämtas från HSA.

Inera och Folkhälsomyndigheten skulle vilja be HSA-ansvariga hos regioner, privata vårdgivare och HSA-ombud att – om det är möjligt – säkerställa att så många som möjligt av SmiNets användare vet vart de ska vända sig om de får problem vid inloggning eller val av vårdenheter i tjänsten. Se gärna till att det finns lättillgänglig information om hur rutinerna ser ut vid beställning av SITHS-kort och registrering av personer i HSA, och vart användarna ska vända sig med frågor eller synpunkter på informationen om tillgängliga vårdenheter. Om denna information är lätt att hitta på till exempel ett intranät underlättar det införandet och minskar supportbehovet både hos er och hos oss. Och inte minst bidrar det till att smittskyddsanmälningar kan göras ännu bättre och smidigare än idag.

För frågor om SmiNet 3, kontakta projektsminet3@folkhalsomyndigheten.se.

Aktuella artiklar

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Nyheter HSA

Vill du få nyheter om Katalogtjänst HSA som e-post?

Till toppen av sidan