Aktuellt

Samtalsprocessen för sjukvårdsrådgivning uppmärksammas inom akademin

Nyligen publicerades en forskningsartikel om den metod, samtalsprocessen, som Inera lär ut till verksamheter som jobbar med sjukvårdsrådgivning på telefon. Artikeln konstaterar att metoden stämmer väl överens med den vetenskapliga litteraturen inom området.

Inom ramen för Ineras tjänst 1177 på telefon har samtalsprocessen utvecklats och använts sedan början av 2000-talet. Processen stödjer en strukturerad kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten, och bidrar till samförstånd och tydlighet i rådgivningssamtalet. Målsättningen är att en säker medicinsk bedömning ska kunna göras, och för att lyckas med detta behövs en förmåga att lyssna, vara skicklig i att leda samtalet och ställa relevanta frågor som säkerställer att viktig information kommer fram.

Samtalsprocessen består av fem faser: öppna, lyssna, analysera, åtgärda och motivera samt avsluta. Fasernas flöde behöver inte vara linjärt från start till slut, om ny information framkommer kan samtalet behöva backa till en tidigare fas. Arbetssättet är grundat på beprövad erfarenhet, kontinuerlig analys och kvalitetssäkring.

Forskningsartikeln The telephone nursing dialogue process: an integrative review som är skriven av Silje Rysst Gustafsson (Luleå universitet) och Anna Carin Wahlberg (Karolinska institutet), kommer fram till att det finns stöd för alla fasernas innehåll i ett antal vetenskapliga tidskrifter.

– Samtalsprocessen är den metod som Inera rekommenderar och lär ut och kan användas av sjuksköterskor som ger sjukvårdsrådgivning. Det är glädjande att metoden uppmärksammas på flera håll inom akademin. I oktober installerades Lena Runius som hedersdoktor på Mittuniversitetet. Lena var en av dem som utvecklade metoden i början av 2000-talet och under sina år som anställd på Inera implementerade och vidareutvecklade hon samtalsprocessen för sjukvårdsrådgivning. Samtalsprocessen är ett viktigt nav för en kvalitetssäkrad sjukvårdsrådgivning, säger Camilla Jakobsson, som är tjänsteansvarig för 1177 på telefon på Inera.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan