Aktuellt

Så förbättras användarupplevelsen i 1177

Ineras pågående projekt Sammanhållen planering ska bidra till visionen om ett sammanhållet 1177 där det öppna och det inloggade läget upplevs som en sammanhängande webbplats. Projektets första etapp pågår fram till september 2025 och syftar till att skapa en sammanhållen översikt för individen med hjälp av den information som finns i 1177 idag.

Varje månad besöker miljontals invånare 1177.se för att få information eller loggar in för att läsa sin journal och göra ärenden som att boka tid på vårdcentral. Projektet Sammanhållen planering ska göra 1177 ännu mer användbart, framför allt för invånare som har många och täta kontakter med vård och omsorg. Målet är att visa översikter som samlar aktuell information om invånarens pågående och planerade kontakter med vård och omsorg. Projektet bidrar till att realisera den gemensamma målbilden för 1177 och till nära vård-omställningen för en mer personcentrerad vård med invånaren som aktiv medskapare.

Kristina Stensson Ljungdahl, strateg på Inera
Kristina Stensson Ljungdahl, strateg på Inera.

– En central del i tjänsteutvecklingsarbetet är att se över informatiken och i det arbetet deltar en större arbetsgrupp bemannad av regionerna. Sammanhållen planering ska bland annat möta behovet av att veta vem man ska kontakta om vad, när man har många olika vård- och omsorgskontakter. Projektet tittar också på vilken teknisk utveckling som behöver göras och vilka standarder som ska användas, säger Kristina Stensson Ljungdahl, strateg och projektledare för Sammanhållen planering på Inera.

Arbetet med att ta fram översikterna kommer att pågå under flera år med stegvisa förändringar där de första införs redan i år. Det handlar dels om att förbättra användarupplevelsen genom att göra de olika tjänsterna som finns i 1177 mer lättbegripliga och enklare att hitta i, dels om att skapa en första sammanhållen översikt.

– I januari 2024 påbörjades ett projekt som handlar om att bygga en första sammanhållen översikt för individen med hjälp av den information som redan finns i 1177. Informationen skapas ute i verksamheterna i olika vårdinformationssystem och återspeglas sedan i 1177, via den Nationella tjänsteplattformen som Inera förvaltar. Idag är den återspeglade informationen utspridd i flera 1177-tjänster som exempelvis 1177 journal och 1177 tidbok. Ett första steg är att kunna ge invånaren en samlad vy över ny och aktuell information så att den blir lättare att överblicka, säger Kristina Stensson Ljungdahl.

På sikt ska översikten också innehålla kontaktvägar till både vård- och omsorgspersonal. För att visionen om en sammanhållen planering på 1177 ska realiseras behöver kommuner och regioner enas om vilken information som ska kunna delas med varandra, men även se till att informationen verkligen tillgängliggörs för invånare.

– Exempelvis har de flesta regioner tekniskt anslutit sina tidbokningssystem till 1177 men flera av dem visar ändå inte upp några tider. För att informationen i de samlade översikterna verkligen ska skapa nytta behöver den förstås vara komplett, säger Kristina Stensson Ljungdahl och tillägger:

– Det långsiktiga målet är att invånaren också ska kunna ta del av relevant information från kommunal hälso- och sjukvård och omsorg via 1177. I projektet ingår att kroka arm med vård- och omsorgsgivare i regioner och kommuner och skapa bättre förutsättningar för att det ska bli enklare att dela information till nytta för invånare och andra verksamheter.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan