Aktuellt

Ros och ris till 1177.se under pandemin

Användningen av informationen och e-tjänsterna på 1177.se har ökat dramatiskt under pandemin. Miljoner människor har sökt information, beställt provtagning och fått sina provsvar, bokat tid för vaccination och kontaktat vården digitalt. Aktuella undersökningar visar att invånarnas kännedom och förtroende för 1177 är rekordhögt, men att många användare ändå är missnöjda och tycker att det är svårt att hitta rätt på webbplatsen.

1177telefon och webb har haft stor betydelse under pandemin och når nya rekordnivåer. Användningen av 1177.se har ökat från 14 miljoner besök och 5,7 miljoner inloggningar i januari 2020 till 33,7 miljoner besök och 25,7 miljoner inloggningar i januari 2022. Över nio miljoner invånare har ett konto på 1177.se, där de kan boka tider i vården, läsa sin journal, beställa provtagning, förnya läkemedelsrecept bland mycket annat. Kännedomen om 1177 och förtroendet för tjänsten har länge legat högt och är nu högre än någonsin. I den senaste varumärkesundersökningen, som genomfördes i december 2021, uppger 99% av respondenterna att de känner till 1177 och 82% att de har stort eller mycket stort förtroende för 1177. 1177.se rankas också som den viktigaste informationskällan när det gäller information om covid-19. 

Var söker du helst information om COVID-19 (Corona)?

1177.se: 77%
Folkhälsomyndigheten.se: 75% 
Svenska nyhetsmedier (radio, tv, tidning): 59%
Internetsökning via sökmotor (till exempel via Google, Bing): 47%
Min regions webbplats: 40%
Vänner eller bekanta: 40% 
Sjukvården (till exempel vårdcentralen):  38%
Krisinformation.se:  27%
Min kommuns webbplats: 26%

På arbetet eller i skolan (till exempel SFI, gymnasiet):

20%
Msb.se: 18%
Regeringen.se: 15%
Sociala medier (till exempel Facebook, Twitter, Instagram): 14%
Utländska nyhetsmedier (till exempel Al Jazeera, CNN, BBC): 11%
Informationsverige.se: 6%
Svenska nyheter på andra språk (till exempel AL kompis, Aktarr): 5%
Jag har inte sökt information: 19%
Annat sätt:  19%

Väntetider och krångel skapar missnöje

Utöver varumärkesundersökningen har undersökningar av så kallad nöjd-kund-index (NKI) genomförts för både 1177 på telefon och 1177.se. Efter många år av stigande resultat har NKI-värdet för första gången sjunkit för båda kanalerna. Undersökningen av användarnas upplevelse av 1177 på telefon genomfördes under perioden september till november 2021, och gav ett NKI-resultat på 75, jämfört med tidigare 81 från motsvarande undersökning 2020. Respondenternas svar visar att det sjunkande värdet helt och hållet beror på långa väntetider i telefon. 

Under november-december 2021 genomfördes också en NKI-undersökning i form av en webbenkät på 1177.se. Efter att den senast genomförda undersökningen från 2019 gett ett resultat på 77 föll värdet kraftigt till 50, vilket är ett tydligt tecken på att användarna av webbplatsen inte är nöjda. Undersökningen visar att väldigt många som svarade på enkäten letade efter information om vaccination mot covid-19, försökte boka vaccinationstid eller beställa PCR-test. Även fritextsvar visade på frustration över avsaknaden av bokningsbara tider. 

– Informationsbehovet har varit extremt stort under pandemin och regionerna har haft logistiska utmaningar med provtagning och vaccination samtidigt som riktlinjer och restriktioner hela tiden ändrats, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177.

– Det har också kommit flera miljoner nya användare av 1177.se och vi ser att det finns en förbättringspotential i navigation och användbarhet som vi måste ta på allvar, fortsätter hon. 

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar en positiv bild av 1177

Samtidigt visar den årliga Hälso- och sjukvårdsbarometern som genomförs av SKR en positiv bild av att använda de inloggade tjänsterna på 1177.se. 81 procent av invånarna var positivt inställda till att använda e-tjänsterna vilket är en ökning med två procentenheter sedan mätningen 2020. Det gäller samtliga åldersgrupper, kön, födelseland och oavsett hur man skattar sin egen hälsa. 

Generellt sett uppger 47 procent i undersökningen att de är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, och 59 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik. 

Aktuella artiklar

Mer om 1177

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i samverkan.

1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt i Sverige idag.

Till toppen av sidan