Aktuellt

Så arbetar Region Västmanland med att införa nya SITHS

Införandet av den nya lösningen för identifieringstjänst SITHS pågår för fullt över hela landet. Här berättar projektledare Stefan Skoog om hur Region Västmanland har lagt upp arbetet.

Identifieringstjänst SITHS är en mycket viktig del i vårdens digitalisering sedan 2005. Över 500 000 vårdmedarbetare i regioner, kommuner och privata vårdgivare använder SITHS-kort för att legitimera sig vid inloggning och underskrift när det krävs en hög nivå av säkerhet.

Nu genomför Inera den största tekniska förändringen sedan tjänsten startade. SITHS nya autentiseringslösning är en helt ny, modern teknisk lösning som gör att tjänsten blir ännu säkrare. Den innebär också att nya arbetssätt blir möjliga i vården tack vare Mobilt SITHS eID. Användarna behöver inte vara bundna vid en dator utan kan hantera känslig information som journaluppgifter även via mobiltelefon eller surfplatta.

Region Västmanland har kommit relativt långt vad gäller införandet av den nya lösningen. Vi fick en pratstund med projektledaren Stefan Skoog.

Stefan Skoog, projektledare för införandet av nya SITHS i Region Västmanland.
Stefan Skoog, projektledare för införandet av den nya lösningen för SITHS i Region Västmanland.

Stefan, hur går det med införandet av den nya autentiseringslösningen?

– Jo det rullar på enligt plan. Vi har totalt 19 lokala system där SITHS används för inloggning, och hittills har vi anslutit åtta av dessa till den nya autentiseringslösningen. Vår ambition är att alla våra system ska vara anslutna till den nya autentiseringsslösningen till årsskiftet, berättar Stefan Skoog.

Vad är det viktigaste när man genomför ett sånt här projekt?

– Det är förstås extremt viktigt att få stöd och förankring från it-ledningen, vilket vi har. Vår it-direktör Lars Öhman har varit mycket drivande. Det måste finnas en förståelse i ledningen för att det är ett stort komplext projekt som ska genomföras, ett projekt som kommer att kräva mycket arbete, tid och rätt resurser. Att vi startade projektet relativt tidigt har också varit en fördel. Arbetet med att kartlägga utgångsläget, se vad som behöver göras och sedan successivt införa den nya lösningen tar tid och måste få ta tid för att det ska bli bra.

– En annan viktig faktor som har varit pådrivande i vårt projekt är vår utgångspunkt att alla som arbetar i vården ska ha tillgång till rätt information i rätt tid utan begränsning till plats. Vi vill göra det möjligt för vårdverksamheten att kunna införa ett mer mobilt arbetssätt. Mobilt SITHS eID är en förutsättning som gör det möjligt att införa ett mer mobilt arbetssätt i vården med säker inloggning till våra system. Exempelvis att personalen ute i vården kan koppla upp sig mot vårdsystemen med surfplattor och mobiltelefoner.

Hur har ni lagt upp arbetet i införandeprojektet?

– Vi har en liten central projektgrupp som driver projektet på en övergripande nivå. Men vi arbetar mycket decentraliserat där respektive förvaltningsobjekt – Västmanland arbetar utifrån PM3-modellen – har ansvaret för införandet av den nya autentiseringslösningen i vårdverksamheterna, inklusive utbildning och informationsinsatser.

– Vår roll i projektledningen är att vi tar strategiska beslut, exempelvis gällande tekniska vägval. Vi ger råd och stöd, tar fram informations- och utbildningsmaterial och hjälper till att sprida tips och goda exempel. Vi startade med ett pilotprojekt som omfattade två it-system med syftet att vi skulle hitta arbetsformerna innan vi rullade ut projektet till förvaltningsobjekten.

Vilka utmaningar har ni stött på i projektet?

– En utmaning är att vi har många olika systemleverantörer som måste med på tåget. De måste förstå hur deras system och tjänster påverkas och vilka åtgärder som behöver vidtas. Idag är alla leverantörer medvetna om kraven och vår tidplan. Men i två fall kommer det snart nya systemversioner, vilket gör att dessa två leverantörer helst vill vänta tills det nya systemet är lanserat innan de gör nödvändiga anpassningar till den nya autentiseringslösningen. Men vi räknar med att kunna hantera detta tack vare att vi ligger bra till i tidplanen, avslutar Stefan Skoog.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan