Aktuellt

Nya och förändrade kontrollkörningar i HSA Admin

Den 27 februari 2024 kommer nya och förändrade kontrollkörningar i HSA Admin. Det är en viktig komplettering för att säkerställa att all HSA-information följer gällande HSA-schema inför migreringen till ny teknisk plattform. Du som HSA-ansvarig eller ställföreträdande HSA-ansvarig behöver nu kontrollera om rättningar behöver göras.

Kontrollkörningarna i HSA Admin används för att identifiera information i HSA som inte följer det gällande regelverket, i detta fall HSA-schemat. Sedan tidigare finns kontroller för att till exempel hitta koder som inte finns i gällande kodverk, otillåtna tecken och attribut (egenskaper) som inte längre används.

Nu kompletterar vi med en helt ny kontroll, ”Attribut- och objektsamband” (under Värdemängder/syntaxkontroll), som kontrollerar att egenskaper som hör ihop också är registrerade på korrekt sätt. Till exempel att det finns en alt-text till en inlagd bild eller att en person som saknar person- eller samordningsnummer är registrerad med både passnummer, födelsedatum och giltighetstid för pass.

Utöver detta har följande gjorts:

  • Syntaxkontrollen har kompletterats med en kontroll av att attributvärden inte överstiger max antal tecken (HSA maxlängd) enligt HSA-schemat.
  • Vårdenhetskontrollen har uppdaterats med fler schemaregler, till exempel att en enhet endast får ingå i en vårdenhet och att objekt som är utpekade i vårdgivartillhörighet eller i vårdenhetens ingående enheter faktiskt finns i HSA och inte har ett passerat slutdatum.

Som HSA-ansvarig är det nu viktigt att du gör samtliga kontrollkörningar och säkerställer att ni rättar till det som behöver rättas till. Enligt HSA-policyn, som alla HSA-anslutna organisationer genom avtal har förbundit sig att följa, ska all HSA-information följa gällande schema – och också göra kontrollkörningarna för att verifiera detta varje månad. Detta är särskilt viktigt inför migreringen till ny teknisk plattform, eftersom den HSA-information som inte följer regelverket kommer att försvinna vid migreringen.

Nu vill vi uppmana dig att utföra kontrollkörningarna en extra gång efter den 27 februari, då du sannolikt kommer att få nya eller fler avvikelser i dina resultatlistor. Vi vill också be dig vara extra uppmärksam på noteringar på startsidan i HSA Admin och HAU framöver. Där kommer vi att lägga in information om mindre förändringar som kan komma att beröra dig.

Beskrivningen av hur kontrollkörningarna görs, hur du ska tolka resultatet och hur du går tillväga för att rätta till avvikelser i de olika kontrollkörningarna, både de nya och de befintliga, finns beskrivet i Handbok för HSA-administratörer, avsnitt 12.

Aktuella artiklar

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Nyheter HSA

Vill du få nyheter om Katalogtjänst HSA som e-post?

Till toppen av sidan