Aktuellt

Nu öppnar 1177 för vårdpersonal – tre röster om framtida möjligheter

Tillit, tillgänglighet och tillsammans. Det är tre ord som återkommer när hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig, överläkaren Markus Lingman och Ineras vd Patrik Sundström sammanstrålar för att tala om möjligheter och utmaningar med regionernas gemensamma satsning på 1177 för vårdpersonal. Den 10 juni slogs portarna upp för samlingsplatsen där kontinuerligt uppdaterade kunskapsstöd ska förenkla vardagen för vårdens medarbetare.

1177 för vårdpersonal kommer att utvecklas i etapper. Första steget togs 10 juni 2024 då de nationella kunskapsstöd som har tagits fram av regionernas system för kunskapsstyrning blev en del av 1177 genom att nationelltklinisktkunskapsstod.se flyttades till vardpersonal.1177.se. Det innebär startskottet på en utveckling som Mats Bojestig, Markus Lingman och Patrik Sundström utifrån sina olika erfarenheter ser stora möjligheter med.

Bild på Mats Bojestig
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

– Detta är en viktig milstolpeatt skapa den här platsen som vi väntat så länge pådär vi samlar oss för vårdpersonal i hela landet. Liknande tankegångar om ett 1177 Pro fanns med redan i den statliga utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården 2015. Nu heter platsen 1177 för vårdpersonal. Vi utvecklar den för att bidra till en jämlik vård i Sverige och hjälpas åt att använda våra resurser på ett effektivt sätt så att inte alla behöver ta fram samma verktyg om igen. Istället gör vi det tillsammans och kan därför hålla hög kvalitet, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län. 

Tillit till systemet är avgörande för användning i tidspressad vardag

Mats Bojestig är också ordförande i styrgruppen för regionernas system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, där han har varit engagerad sedan det bildades 2018 och de nationella kunskapsstöden blev en del av systemet. Markus Lingman är överläkare, professor och strateg i Region Halland, samt ordförander den nationella samverkansgrupp inom kunskapsstyrningen som arbetar med metoder för kunskapsstöd. Han stämmer in i Mats Bojestigs resonemang om resurseffektivitet i kombination med fokus på kvalitet, och framhåller behovet av tillit och igenkänning i en vardag präglad av tidsbrist. 

Markus Lingman, överläkare, professor och strateg i Region Halland.

– En viktig utgångspunkt att ha med sig är att medarbetarna i vården saknar tid. Man har behov av information och behöver då en plats att gå till för att hitta kunskap som man kan lita på. Det är ju inte brist på information i vårt samhälle idag. Däremot är det svårt att hitta rätt information med en kvalitetshöjd som vi kan ha tillit till. Därför hoppas jag att 1177 för vårdpersonal kan fortsätta bygga på det varumärke som har etablerats för 1177 för invånare. Att det är en plats som människor litar på tror jag är det största värdet för 1177 för vårdpersonal, säger Markus Lingman och påminner om hur vårdvardagen ser ut idag. 

Det handlar om att navigera bland en mängd informationskällor spridda på alla möjliga ställen, allt från Socialstyrelsens kunskapsstöd till Läkemedelsverkets skrifter och annat material som finns på nätet eller dimper ner i personalens brevlådor. 

– Vi medarbetare söker runt i vården idag, och det är oerhört tidsineffektivt. Lyckas 1177 för vårdpersonal etablera sig som samlingsplats, är det här vi kommer att moderera svensk sjukvård framöver. Om jag har 30 sekunder på mig i vårdvardagen att hitta svaret på hur vi handlägger en viss patientgrupp, eller vad Socialstyrelsen har sagt i frågan, så ska detta vara första stället att kolla på – och förhoppningsvis också det sista. Det ska vara lätt för medarbetarna att hitta den information de behöver för att kunna göra sitt jobb på ett högkvalitativt och jämlikt sätt. I förlängningen kan regioner avlastas från mycket av arbetet de själva lägger på att bygga de här kunskapsstöden, då de bara behöver komplettera med specifika anpassningar på hemmaplan, säger Markus Lingman.  

Lättillgängliga kunskapsstöd tas fram tillsammans med myndigheter

Mats Bojestig tillägger att det är särskilt roligt att flera myndigheter vill komma in med sina kunskapsstöd på den nya samlingsplatsen.  

– Det 1177 för vårdpersonal vi öppnar nu i juni är bara början. Vi har inte samlat allt som behövs för alla specialiteter än. Därför är jag entusiastisk över att myndigheter som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, E-hälsomyndigheten och SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) vill vara med i arbetet. För då kan det verkligen bli den samlande kraften både för hur vi tar fram kunskapsstöd på ett mer samordnat sätt och för hur materialet presenteras. Då blir det enkelt för medarbetaren att använda dem, säger Mats Bojestig. 

Ineras vd Patrik Sundström betonar också vikten av att landets 21 regioner tillsammans med statliga myndigheter tar gemensamt ansvar för stöd till medarbetare i hälso- och sjukvården och för invånarnas perspektiv.  

Patrik Sundström, tf vd Inera.
Patrik Sundström är vd på Inera.

– Jag ser en stor potential kopplat till hela utvecklingen av 1177 för vårdpersonal och hoppas att man på sikt kommer att kunna prata om det här som en slags informationsinfrastruktur som skapar förutsättningar för innovation, där bästa tillgängliga kunskap kan uppträda i vårdens olika it-stöd i vardagen. Här ska medarbetare få det de behöver i rätt tid. Framtidens 1177 för vårdpersonal är inte bara en webbsida där man hittar olika kunskapsstöd, utan tillsammans ska vi se till att göra informationen lätt tillgänglig och att den kan användas av alla som vill bidra till att skapa hög kvalitet i vården och bra resultat för patienterna. På det sättet blir vi en samarbetspartner även till medtech-industrin som levererar många av de lösningar som vårdens medarbetare använder i arbetsvardagen, säger Patrik Sundström. 

Han poängterar att Inera också har en resa att göra vad gäller de många nationella tjänster som idag tillhandahålls för vårdens medarbetare, men som inte är samlade på ett ställe. 

– Här tittar vi på vad vi kan göra för att konsolidera och tillhandahålla Ineras tjänster enklare, så att vi kommer ifrån den splittring som hittills rått med olika platser att logga in på. Kan man med i bästa fall en enda inloggning få tillgång till det mesta som tillhandahålls från den nationella nivån, i form av såväl kunskapsstöd som andra tjänster med patientinformation och läkemedel – då kan vi bidra än mer till att förenkla för vårdpersonalen, säger Patrik Sundström. 

Nästa steg – AI anpassar information efter användarens behov

I det fortsatta arbetet med att samla all kunskap kring patientmötet på ett ställe finns också möjligheter att använda artificiell intelligens (AI) kopplat till 1177 för vårdpersonal. Markus Lingman räknar med att det ska gå att bygga in AI-modeller som anpassar tillgänglig information till varje användares specifika behov och förutsättningar: 

– Tekniken som kommer nu är otroligt väl lämpad för det vi försöker åstadkomma. Med hjälp av AI går det att bygga ihop information baserat på vilken profession du har, om du behöver en kort eller mer djupgående presentation eller liknande preferenser. Jag ser framför mig att det i nästa steg kommer att finnas en motor på 1177 för vårdpersonal som går in och hämtar information utifrån användarens profil, visar varifrån den är hämtad och paketerar den på det sätt som användaren vill. Det finns ohyggligt kraftfulla verktyg idag. En kvarstående utmaning är att veta om källan till ett lämnat påstående är legitim. Och det kan vi säkerställa genom att säga till AI-motorn att den bara får hämta information från våra verifierade källor, säger Markus Lingman och återknyter till vikten av att fortsätta bygga på de förtroendekedjor som är etablerade inom ramen för kunskapsstyrningen och 1177: 

– Medarbetarna i vården är ju också källan till kunskapen som finns i 1177. Det är vår gemensamma plats för utveckling och kunskapsstöd. 

Mats Bojestig avslutar med att påminna om syftet med hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning: 

– Vår gemensamma framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Att i varje patientmöte, överallt i landet, ha enkel åtkomst till bästa tillgängliga kunskap är en grundförutsättning. Med 1177 för vårdpersonal får vi en samlingsplats som speglar våra högt ställda ambitioner och ger oss stora möjligheter till framtida utveckling.  

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan