Aktuellt

”Ju närmare vi ligger våra kunder, desto mer relevanta kan vi vara”

En nära dialog med kunderna, lyhördhet inför deras föränderliga behov och att använda teknikens möjligheter för att accelerera digitaliseringen. Det är tre saker som vd Peter Arrhenius lyfter fram som centrala för Ineras framtid.

Peter Arrhenius, vd för Inera.
Peter Arrhenius är vd för Inera.

Bortsett från en kort avstickare i finansbranschen har Peter Arrhenius ägnat hela sitt yrkesliv åt it-branschen. Han dras till organisationer som behöver utvecklas och gillar att driva förändring:

– Jag tycker om att jobba med människor och jag gillar skärningen mellan teknik och människa. Och jag gillar förändringar. Jag triggas av möjligheten att göra saker bättre.

Kundfokus är viktigt, det är något Peter återkommer till ofta. Varför är det så viktigt?

– Det är ju våra kunder som styr vår framtid. Ju närmare vi ligger våra kunder, desto mer relevanta kan vi vara för dem. Om kunderna känner att vi är lyhörda för deras behov så kommer de att lägga intressanta uppdrag på oss. Vilket i sin tur gör att vi kan utvecklas som organisation och det ger intressanta möjligheter för alla oss som jobbar här.

Van vid snabbrörliga miljöer där förändring är en del av vardagen

Peters yrkesbana inleddes på världens då näst största it-bolag, Digital. Det här var på 1990-talet då it-bolagen blomstrade. Efter ett antal år på Digital gick Peter vidare till IBM där han fick sin första chefsroll. En kort period i finansbranschen, sedan tillbaka till it-branschen igen där han har arbetat på Capgemini, DXC Technology och nu innan Inera även på CGI.

Han tillträdde som vd för Inera i september 2020. Ineras styrelse hade då en ny strategi som pekade på att Inera skulle ha större fokus på kärnverksamheten framöver. Peters erfarenheter från it-branschen och förändringsarbete passade bra. De senaste tio åren hade han ägnat åt att hjälpa kunder att jobba på nya sätt genom digitalisering. Han har vänt förlustverksamheter till vinst och har varit i snabbrörliga miljöer där ständiga förändringar, tillväxt och utveckling är en naturlig del av vardagen.

– Ibland kan man ju titta sig i spegeln och undra om man får för många utmaningar, säger Peter och skrattar.

– Att leda bolag och verksamheter som befinner sig på en förändringsresa är en spännande utmaning. Det gäller att ständigt vara närvarande i nuet, vad händer just nu, och samtidigt ha blicken i stjärnorna, vad ser vi framåt och vart ska vi ta vägen?

Ineras transformationsresa

Peter ser ljust på framtiden för Inera. Betydligt fler möjligheter än utmaningar.

– Inera har haft en fantastisk resa under tjugo år där vi successivt har tagit en större och större position. Vårt erbjudande ligger helt rätt, nu handlar det om att ta rätt steg för att utvecklas in i framtiden. Som jag ser det så ligger möjligheterna i våra egna händer, vi kan själva påverka och driva vår utveckling.

Men han är också tydlig med att det är mycket som behöver förändras och utvecklas för att Inera ska lyckas.

– Som för alla tillväxtbolag så finns det naturliga utvecklingskurvor och man behöver ta vissa steg för att kunna ta bolaget till nästa nivå. Inera har varit duktiga på tillväxt och utveckling av nya tjänster, men har till viss del hoppat över vissa viktiga steg som behöver tas internt för att kunna säkerställa en stabil och skalbar plattform för bolaget. Det arbetet behöver vi göra nu.

Det har resulterat i att Inera har ett omfattade transformationsprogram, mycket ska vara klart till slutet av 2023. Det handlar om att skapa en mer kundcentrerad kultur, ha effektiva stödsystem, att sätta stödjande processer och att jobba mer enhetligt som bolag, mindre i silos, för att skapa ett Inera.

– Tar vi inte tag i detta nu så kommer det att hämma den fortsatta utvecklingen, vi behöver ta ganska omfattande kliv framåt. Vi behöver ha insikten att det som har varit är fantastiskt men det räcker inte för att kunna ta nästa steg framåt, säger Peter.

En tydlig plats i det digitala ekosystemet

Inera har en unik position på marknaden, att som nationell aktör bidra med förutsättningar för att digitalisera välfärden. Genom den digitala infrastrukturen och arkitekturen, och tjänster som kan användas gemensamt, kan landets regioner och kommuner lättare samverka över gränserna, bli mer samspelta och jämlika. Resurserna används mer effektivt och tillgängligheten för invånare ökar.

Hur ser då Peter Arrhenius på framtiden? Om fem år tror han att Inera har en mycket tydligare position, en given plats i det digitala ekosystemet för den svenska välfärden.

– Jag tror att vi kommer se mer av det som vi har gjort när det gäller exempelvis 1177 och vår digitala infrastruktur såsom Nationella tjänsteplattformen där vi länkar samman vårdsystem. Vi kommer även att ha lanserat nya tjänster för våra kunder som hjälper dem på deras digitaliseringsresa.

Han menar också att Inera om fem år har kommit mycket längre när det gäller kommunerna, och har hittat fler synergieffekter mellan den regionala och den kommunala sektorn. Peter framhåller att samarbetet med andra aktörer blir viktigt framåt och nämner myndigheten Digg, akademin och privata näringslivet som exempel.

– Ska man lyckas med digitaliseringen måste man förstå att man är en del av ett större ekosystem. Samverkan är viktigt. Vi måste hela tiden ha örat mot rälsen och vara lyhörda för de förändringar som sker i vår omvärld för att förstå vad vi ska satsa på. Ha förmågan att kombinera proaktivitet med lyhördhet.

Till toppen av sidan