Aktuellt

Inera ger fortsatt stöd till organisationer som vill ansluta till SDK

Säker digital kommunikation, SDK, är tjänsten som möjliggör ett säkert, digitalt och smidigt informationsutbyte för regioner, kommuner, myndigheter och privata utförare. Ineras förvaltning av SDK har förlängts till senast 1 april 2024 och under hösten fortsätter förvaltningen erbjuda stöd till anslutande organisationer.

Enligt ett regeringsuppdrag ska myndigheten för digital förvaltning, Digg, ta över förvaltningen av tjänsten Säker digital kommunikation. Efter en begäran från Digg beslutade regeringen i juni att övertagandet från Inera till Digg flyttas fram till senast 1 april 2024, i stället för som tidigare kommunicerats 29 september 2023.

Bild på Annika Liljegren, tjänsteansvarig på Inera.
Annika Liljegren är tjänsteansvarig för Säker digital kommunikation på Inera.

I och med förlängningen kommer Ineras tjänsteförvaltning att fortsätta stötta kommuner, regioner, myndigheter och privata aktörer i deras anslutning till SDK. Tillsammans med Digg, Adda och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har vi flertalet aktiviteter planerade inför hösten, berättar Annika Liljegren, tjänsteansvarig för SDK på Inera.  

Bland annat erbjuds enskilda möten tillsammans med tjänsteförvaltningen för de organisationer som vill ha extra stöd. Det populära frågeforumet fortsätter regelbundet under hösten där deltagare ges möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter med varandra. För privata utförare som är offentligt finansierade hålls ett informationsmöte den 26 september om hur de kan dra nytta av SDK i informationsutbytet med kommuner, regioner och myndigheter.  

Frågeforumen har hittills varit mycket givande och intresset har varit stort. Därför kommer vi i förvaltningen fortsätta med dessa forum under hösten. Första tillfället är 23 augusti och kommer att handla om förberedelser inför beställning av tjänsten och vad organisationer kan göra parallellt med att de ansluter till infrastrukturen, säger Annika Liljegren.  

För att underlätta upphandling har Inera tillsammans med Adda tagit fram en kravkatalog för anskaffning av de tekniska komponenter som behövs för anslutning till SDK.  

Vi har under året sett att de flesta kommuner och regioner valt att upphandla en så kallad helhetslösning för sin tekniska anslutning. När en organisation väljer att genomföra en helhetsanslutning upphandlas tre tekniska komponenter, accesspunkt, meddelandetjänst och meddelandeklient, av samma leverantör. Därför har vi, tillsammans med Adda, tagit fram ett underlag som stöd vid den typen av upphandling, berättar Annika Liljegren.  

Under hösten kommer organisationer fortsatt att ansluta sig till SDK och närmast i tiden är det 29 kommuner, en region och fyra myndigheter som planerar att ansluta till tjänsten. Myndigheterna som planerar anslutning under hösten 2023 är E-hälsomyndigheten, Skolverket, SIS - Svenska institutet för standarder och IVO - Inspektionen för vård och omsorg.  

Till toppen av sidan