Aktuellt

Ineras förvaltning av Säker digital kommunikation förlängs

Ansvaret för tjänsten Säker digital kommunikation som idag förvaltas av Inera ska enligt ett regeringsuppdrag tas över av myndigheten för digital förvaltning, Digg. Tidplanen för Ineras förvaltning har nu förlängts så att sista datum för Diggs övertagande blir 1 april 2024.

Säker digital kommunikation, SDK, är ett enkelt och säkert sätt att utbyta information mellan aktörer i offentlig sektor. Tjänsten har hittills förvaltats av Inera som också driver ett införandeprojekt med syfte att underlätta för de organisationer som vill ansluta sina system till den gemensamma infrastrukturen för SDK.

Enligt ett uppdrag från regeringen ska hela ansvaret för SDK flyttas till Digg och nu har regeringen efter en begäran från Digg beslutat att sista datum för övertagandet flyttas fram till 1 april 2024, i stället för som tidigare kommunicerats 29 september 2023.

– Därmed fortsätter vi inom Ineras tjänsteförvaltning för SDK vårt samarbete med Digg för att säkra en trygg migrering av tjänsten och anslutna organisationer. Detta innebär även att vi under hösten kan fortsätta med våra aktiviteter riktade till organisationer som vill ansluta till SDK. Vi håller just nu på att planera formerna för dessa aktiviteter, säger Annika Liljegren, tjänsteansvarig på Inera.

Information om tjänsteförvaltningens och införandeprojektets olika aktiviteter kring SDK-anslutning presenteras löpande på projektets informationsyta Kommande aktiviteter.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan