Aktuellt

Identifieringstjänst SITHS går i mål med viktig lansering

SITHS är sedan 2005 en viktig del i vårdens digitala infrastruktur. Efter flera års utvecklingsarbete har Inera nått en stor milstolpe i tjänstens förändringsresa. Lanseringen av två nya administrativa portaler för utfärdande och hantering av e-legitimationer innebär att alla delar av nya SITHS nu har knutits samman i en fungerande helhet.

Över 600 000 medarbetare inom vård och omsorg i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare använder Identifieringstjänst SITHS – via SITHS-kort eller Mobilt SITHS eID – för att legitimera sig vid inloggning och underskrift när det krävs en hög nivå av säkerhet.

SITHS har de senaste åren genomgått de största förändringarna sedan tjänsten startade 2005. Sedan 2019 har Inera drivit ett omfattande utvecklingsprojekt i nära samarbete med kunderna för att utveckla en helt ny teknisk lösning för SITHS. Den består av ett antal dellösningar som successivt har utvecklats och levererats.

Det senaste året har stort fokus legat på utvecklingen av nya administrativa portaler – SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor – för utfärdande och hantering av e-legitimationer. Dessa nya portaler lanserades i januari 2024, en stor och viktig lansering som gör att alla delarna i den nya SITHS-lösningen nu har knutits samman i en fungerande helhet.

Stort införandeprojekt har inneburit mycket arbete för kunderna

Johan Zenk, ansvarig utgivare för SITHS e-legitimation i Region Östergötland
Johan Zenk, ansvarig utgivare för SITHS e-legitimation i Region Östergötland

Johan Zenk, ansvarig utgivare för SITHS e-legitimation i Region Östergötland, är mycket nöjd med nya SITHS och med hur införandet av lösningen har genomförts. Han ser att de nya administrativa portalerna kommer att underlätta för såväl administratörer som vårdpersonal.    

– SITHS är oerhört viktigt för oss och nu vet vi att SITHS kan fortsätta att vara en viktig del av vårdens digitala infrastruktur.  Det här har varit ett stort införandeprojekt för oss kunder som har inneburit mycket arbete. Som jag ser det är det bara första steget i det nya SITHS. Utvecklingsarbetet kommer säkert att fortsätta, det finns flera utvecklingsinitiativ som kan realiseras av Inera i nya projekt. Men det allra viktigaste är att vi nu har en modern bas som vi kan bygga vidare på, säger Johan Zenk, som har jobbat med SITHS sedan tjänsten startade och även är ordförande för SITHS PA (Policy Authority), som äger regelverket runt SITHS och består av representanter för regioner och kommuner. 

Ordföranderollen i SITHS PA delar han med Inger Hård från Region Stockholm. 

Breddinförande av Mobilt SITHS kan ge stora positiva effekter

På frågan om hur nya SITHS kan underlätta personalens arbete och skapa mervärde i vården svarar han:

– De stora positiva effekterna för vårdverksamheten tror jag kommer när vi inför Mobilt SITHS på bred front, vilket gör det möjligt att införa nya mobila arbetssätt i vården där användarna har tillgång till vårdsystemen utan att behöva vara bundna till stationära datorer. Utmaningen är att det då krävs relativt stora investeringar i smarta telefoner och surfplattor.

Johan Zenk poängterar att nya SITHS har överträffat förväntningarna:

– Det arbete som alla i SITHS-projektet har lagt ner under flera år är imponerande. Jag vet att många har jobbat väldigt hårt för att få allt det här på plats, säger han.

Dan Bergvall, sektionschef på Inera och ansvarig för SITHS, är också nöjd.

– Det här har varit en lång och krävande resa både för kunderna och oss på Inera. Kunderna har gjort ett jättejobb med att anpassa sina lokala system och e-tjänster till nya SITHS och en del kunder har jobb kvar att göra innan de är i mål, säger Dan Bergvall.

Den nya SITHS-lösningen bygger på modern och säker teknik där autentiseringen sker frikopplat från det system eller den e-tjänst där användaren loggar in eller skriver under. Det innebär att det går att göra förändringar i lösningen utan att de anslutna systemen och e-tjänsterna påverkas. Lösningen följer referensarkitekturen för identitet och åtkomst, som Inera har utvecklat i samarbete med kunderna. Dan Bergvall understryker hur viktig denna är:

Dan Bergvall, sektionschef på Inera
Dan Bergvall, sektionschef på Inera och ansvarig för SITHS

– Framtagandet av referensarkitekturen för identitet och åtkomst har varit grundförutsättningen för att vi skulle kunna utveckla nya SITHS, säger Dan Bergvall och tillägger:

– Det har varit oerhört viktigt med alla värdefulla synpunkter och råd från våra kunder under den här utvecklingsresan, och detta kommer förstås att vara mycket viktigt även framöver. För att utveckla en sådan här stor och komplex lösning som berör hela vården och omsorgen krävs att kunderna är engagerade och i hög grad bidrar i utvecklingsarbetet, avslutar Dan Bergvall.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan