Aktuellt

HSA-schema version 4.19 införs 7 september

Version 4.19 av HSA-schemat införs i produktion den 7 september 2022. Som vid alla schemaändringar finns saker att göra för både anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Vid presentationen av HSA-schema 4.19 på HSA Nätverksmöte den 11 maj beskrevs vad anslutna organisationer – både producenter och konsumenter – behöver göra i samband med schemaändringen. Du som är HSA-ansvarig kan läsa presentationen på Projektplatsen.

Denna schemaändring är förhållandevis omfattande, och innehåller bland annat följande förändringar:

 • Ett nytt attribut Medarbetarens närmaste chef införs.
  • Det är tänkt som en hjälp för HSA-ansvariga när det gäller underhåll av information om anställningar och uppdrag.
  • För närvarande är det endast administratörer som har behörighet att se medarbetarens närmaste chef - och endast för de personer som de har behörighet att administrera. Men det skulle också kunna vara till nytta för medarbetare i andra organisationer, att till exempel kunna hitta uppgiften i Sök i HSA. Diskutera i er organisation och låt sedan HSA-ansvarig berätta för oss vad ni tycker genom att kontakta oss.
 • Ett nytt attribut Administrativ vårdnivå med tillhörande kodverk införs.
  • Det är främst tänkt för användning i samband med utomlänsfakturering.
 • Attributet Alternativt namn byter namn till Förkortat namn och användningsområdet tydliggörs.
  • Ändringen påverkar inte det tekniska namnet ouShort.
 • HSA-id görs sökbart via den enkla sökningen i både nuvarande Sök i HSA och i den kommande sökfunktionaliteten i nya plattformen.
  • OBS! Detta medför förändringar på i stort sett alla objekt i hela HSA. Anslutna organisationer behöver inte göra något, men det är bra att känna till att förändringarna sker.
 • Tre kodverk uppdateras och två attribut får uppdaterade innehållsmässiga och/eller tekniska beskrivningar.
 • Ett attribut läggs till och ett tas bort kopplat till hanteringen av utbudsinformation.

Se fullständig information om innehåll och implementeringsplan i dokumentet ”Beskrivning av ändringar till HSA-schema 4.19” på sidan Dokument på HSA:s egen informationsyta.

Anslutna organisationer har tre månader på sig att anpassa sig till det nya HSA-schemat, räknat från datumet för produktionssättning. Det innebär att ändringarna ska vara genomförda senast 7 december 2022.

Aktuella artiklar

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Nyheter HSA

Vill du få nyheter om Katalogtjänst HSA som e-post?

Till toppen av sidan