Aktuellt

Checklista för överlämning från befintlig till ny HSA-ansvarig

HSA Förvaltning har tagit fram ett nytt stödjande dokument; en checklista för överlämning från befintlig till ny HSA-ansvarig. Tanken är att den ska kunna utgöra underlag för att ta fram en egen checklista med aktiviteter som är relevanta för just den egna organisationen.

Aktuella artiklar

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Nyheter HSA

Vill du få nyheter om Katalogtjänst HSA som e-post?

Till toppen av sidan