Aktuellt

Bättre tillgång till läkemedelsinformation bidrar till ökad trygghet för professionen

Ineras tjänst Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel, har ökat uppdateringsfrekvensen för sin databas från en gång i veckan till två. Detta är en viktig pusselbit för professionens tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad läkemedelsinformation, som bidrar till en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård med patienten i fokus.

Sil minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling genom att ge läkare och andra förskrivare tillgång till samlad information om exempelvis vilka biverkningar läkemedlen har, hur olika läkemedel fungerar tillsammans och vilka läkemedelsdoseringar som är lämpliga för barn. Tjänsten används som stöd för i princip all receptförskrivning som görs.

Sil innehåller kunskapsstöd och grunddata om läkemedel som inhämtas från ett tjugotal källor som exempelvis det nationella produkt- och artikelregistret Vara från E-hälsomyndigheten, information om restanmälda läkemedel från Läkemedelsverket och Janusmed interaktioner från Region Stockholm.

Innehållet i källorna uppdateras med olika frekvens, beroende på vad de innehåller för typ av information. Vissa mer sällan och andra, som exempelvis varusortimentet Vara, uppdateras dagligen.

Ökad uppdateringsfrekvens i Sil minskar risken för felaktiga förskrivningar

Malin Sandberg är tjänsteansvarig på Inera
Malin Sandberg är tjänsteansvarig för Sil på Inera.

– Svensk hälso- och sjukvård hämtar varusortimentet från Sil medan apoteken hämtar det dagligen direkt från E-hälsomyndigheten. Genom ökad uppdateringsfrekvens i Sil finns nu möjlighet att hämta uppdaterad information två gånger i veckan, vilket ökar samstämmigheten mellan informationen hos hälso- och sjukvården och apoteken, säger Malin Sandberg som är tjänsteansvarig för Sil på Inera.

I och med bättre samstämmighet kan fler patienter hämta ut sina läkemedel på recept utan besvär. Patienten och personal inom såväl hälso- och sjukvården som apoteken sparar tid eftersom felaktiga förskrivningar av läkemedel minskar. Det handlar till exempel om läkemedel som är avregistrerade, har fått ändrad narkotikaklassning eller ändrad förmånsinformation.

Linda Nordlöf, strateg på avdelningen för läkemedels- och journaltjänster i Region Halland.
Linda Nordlöf, strateg på avdelningen för läkemedels- och journaltjänster i Region Halland.

– Eftersom uppdateringsfrekvensen för varusortimentet hos E-hälsomyndigheten och Sil skiljer sig åt uppstår problem om ett läkemedel som förskrivs egentligen inte längre erbjuds. Det har tidigare kunnat ta upp till två veckor innan uppdaterad information om varusortimentet slår igenom i vissa journalsystem och under den mellanperioden finns alltså risk för att receptförskrivningar skickas iväg och sedan avvisas. Tätare uppdatering i Sil innebär bättre förutsättningar för att mellanperioden blir kortare. säger Linda Nordlöf som är strateg på avdelningen för läkemedels- och journaltjänster i Region Halland.

Alla regioner och några av hälso-och sjukvårdens olika system har en eller flera lokala Sil-servrar med tillhörande databas. För att hämtningen från Sil ska kunna ske två gånger i veckan behöver de lokala servarna anpassas, vilket några redan har gjort.

– Det är viktigt att journalsystemet har förutsättningar för att kunna hantera tätare uppdateringar. Först då blir det en verklig skillnad, säger Linda Nordlöf.

Den ökade uppdateringsfrekvensen innebär även att personal inom hälso- och sjukvården kan känna större trygghet när de arbetar med läkemedel och läkemedelsbehandling eftersom de får tillgång till ännu mer aktuell kunskap och information.

– Vi är glada att vi har kunnat öka uppdateringsfrekvensen till två gånger per vecka och på så sätt möjliggöra dessa förbättringar för patienter och professionen. Målet är att kunna erbjuda uppdatering varje vardag och vi arbetar därför vidare med att effektivisera processen för att kunna erbjuda detta framöver, säger Malin Sandberg.

Användningen av Sils källor ökar men varierar från region till region och inom regionerna

För att uppnå så stor nytta som möjligt skulle även den generella användningen av Sils källor behöva öka. En förutsättning för det är att hälso- och sjukvårdens systemleverantörer integrerar relevanta kunskapsstöd och grunddata. Idag varierar implementationsgraden i de olika systemen.

– Ännu fler inom professionen behöver få tillgång till den samlade informationen. Ju fler som har tillgång desto bättre förutsättningar finns för att ta likartade medicinska beslut. Det bidrar i sin tur till en mer jämlik hälso- och sjukvård med patientsäkerheten i fokus, säger Linda Nordlöf.

Malin Sandberg instämmer med Linda Nordlöf.

– Användningen av Sils källor ökar och det är mycket positivt. Vi jobbar hela tiden med att visa på nyttan av informationen som finns i tjänsten som ett viktigt steg mot säkrare läkemedelsbehandling.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan