Aktuellt

Evenemang

Inera både anordnar och deltar i många evenemang under året. En del är öppna för alla, medan andra riktar sig till en begränsad publik. Här kan du se både kommande evenemang och inspelningar från vissa av de genomförda evenemangen.

Kommande evenemang

Branschforum augusti 2024

Den 23 augusti är det dags för årets andra branschforum. Den här gången handlar det om den hittills största revideringen av den nationella samverkansarkitekturen som fastställdes sommaren 2023.

Genomförda evenemang 2024

Inspelningar från Ineras livesändningar i Almedalen

Inera var i Visby under årets Almedalsvecka för att tillsammans med inbjudna gäster hålla digitala seminarier om aktuella frågor kring digitalisering och framtidens välfärd. Här kan du ta del av inspelningarna från seminarierna där experter och politiker trendspanar inom områden som hälso- och sjukvård, tech och kommungemensamma satsningar.

Inera på Vitalis 2024

Se inspelningar från några av Ineras föredrag på Vitalis 2024.

Se filmen från webbinarium om kommunernas roll i en sammanhållen planering på 1177

Vid ett webbinarium den 28 maj berättade Inera om projektet Sammanhållen planering med fokus på kommunernas roll vid skapandet av en översikt för invånaren på 1177.

Se filmen från webbinariet om restanmälda läkemedel i Sil Online

Läkemedelsbrist är ett växande problem och antalet restanmälningar från läkemedelsföretagen ökar. På ett webbinarium 21 maj berättade Birgit Eiermann, läkemedelssamordnare på Inera, om en ny möjlighet att nå information om restanmälda läkemedel via Sil Online.

Se filmen där elevhälsan i Kristianstad berättar om sina erfarenheter av NPÖ

Vid ett webbinarium den 15 februari berättade elevhälsa i Kristianstad om sina erfarenheter av att införa Nationell patientöversikt, NPÖ. Verksamhetsansvarig Malin Berg, och Johanna Emilsson, systemansvarig och skolsköterska, beskrev bland annat hur de har tagit hjälp av omsorgsförvaltningen i kommunen för att få stöd med att skaffa rätt behörigheter samt i dialogen med deras systemleverantör.

Se filmen från webbinariet om Hjälpmedelstjänsten för kommuner

Vid ett webbinarium den 26 januari berättade Helena Ahlm, tjänstespecialist för Hjälpmedelstjänsten, om hur fysioterapeut och arbetsterapeut i kommunerna kan ha nytta av Hjälpmedelstjänsten exempelvis för att hitta ett alternativt hjälpmedel som passar invånarens behov. Alla hjälpmedel i tjänsten är kategoriserade utifrån ISO-standarden 9999, vilket gör det enkelt att hitta rätt hjälpmedel.

Till toppen av sidan