Pausade utvecklingsförslag

Identitet och åtkomst för RPA, robotar

Robotic Process Automation, RPA, används allt mer i kommuner och regioner. Därför finns ett ökande behov att etablera rutiner eller tekniska lösningar för att kunna hantera säkra inloggningar för RPA.

Robotic Process Automation, RPA, är en lösningsteknik som har börjat användas brett både i kommuner och i regioner. Den har potential att spara stora pengar, samtidigt som den tar bort enahanda arbetsuppgifter. RPA är ett program som utformas för att agera som människor normalt gör då de arbetar i ett systems användargränssnitt. Identitet- och åtkomsthanteringen upplevs ofta som ett problem i samband med att RPA etableras. Det finns inga etablerade rutiner eller tekniska lösningar för att kunna hantera säkra inloggningar för RPA på ett säkert sätt. Följden blir att det antingen etableras en osäker lokal lösning, eller att införandet hindras helt genom att roboten inte kan få de förutsättningar som behövs för att agera i systemet.

Status i beredningen

Ärendet är pausat i väntan på leveranser i projektet Ny lösning SITHS som RPA ska baseras på.

Idégivare: Behovet är ursprungligen lyft av Region Östergötland tillsammans med Västra Götalandsregionen, Nacka kommun samt Västerås stad

Ansvarig: Ylva Andersén, tf affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan