Pågående utveckling

Gallring av personuppgifter - utredning

Inera fortsätter under 2024 arbetet med att ta fram gemensamma tidsfrister för gallring av personuppgifter och andra uppgifter i Ineras tjänster. Det finns behov av en enhetlig och lagenlig hantering, med området är komplext och regionerna önskar stöd i arbetet med att ta fram gallringsinstruktioner.

I vissa av Ineras tjänster skapas uppgifter och handlingar av tillfällig betydelse, som enligt GDPR ska gallras regelbundet. I andra tjänster skapas även journalinformation som ska sparas, antingen i Ineras tjänster eller via export till regionala system. Målet är att skapa ett gemensamt regelverk för detta, med stöd av en nationell expertgrupp som utses av det regionala programrådet. Inera ansvarar för att driva arbetet framåt under 2024, dels genom enskilda möten med regionerna, dels genom möten med den nationella expertgruppen för frågor om gallring, bevarande och export. Under hösten 2023 inleddes arbetet och från den etappen finns en rapport att ta del av.

Tidplan

Utredningen startades i september 2023 och beräknas pågå hela 2024.

Idégivare: Initierat av Inera

Ansvarig

Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster.

Kontaktperson

Maria Ekendahl, maria.ekendahl@inera.se

Till toppen av sidan