Pågående projekt och utredningar

Utvidgning av underskriftstjänsten

Projektet vidareutvecklar Ineras underskriftstjänst så att det blir möjligt att underteckna dokument med fler e-legitimationer än SITHS eID, till exempel Bank-id och Freja e-id.

Flera regioner har lyft ett behov till Ineras förvaltning gällande utveckling av Underskriftstjänsten. Verksamheterna har ofta ett behov av underskrift av personer utanför den egna organisationen, med andra e-legitimationer än SITHS eID.

Den utvidgade underskriftstjänsten är en molntjänst där den person som vill ha ett dokument underskrivet loggar in med SITHS e-id via webbläsaren och laddar upp dokumentet. Den eller de personer som ska underteckna dokumentet gör det med valfri e-legitimation, exempelvis Bank-id eller Freja e-id.

Den utvidgade underskriftstjänsten kommer att erbjudas till regioner och kommuner i september 2023.

Till toppen av sidan