Rapporter och resultat

Utvidgning av underskriftstjänsten

Projektet vidareutvecklade Ineras underskriftstjänst så att det blev möjligt att underteckna dokument med fler e-legitimationer än SITHS eID, till exempel Bank-id och Freja e-id. Projektet avslutades i september 2023 när den utvidgade Underskriftstjänsten lanserades.

Inera har länge erbjudit en lösning för elektroniska underskrifter. Den lösningen bygger helt på användning av SITHS eID och kräver anpassningar i det egna verksamhetssystemet och installation av nya komponenter i den egna driftsmiljön. För många kunder har det inneburit en för hög tröskel och många har också behov av att kunna signera med andra e-legitimationer.

För att möta önskemål från kommuner och regioner utökade Inera under 2023 den befintliga Underskriftstjänsten med två nya erbjudanden som gör det möjligt att skriva under dokument med andra privata e-legitimationer:

  • Underskriftstjänsten – Webb är en webbaserad lösning där dokument enkelt laddas upp och signeras via ett webbgränssnitt. Lösningen kräver ingen integration med organisationens verksamhetssystem.
  • Underskriftstjänsten – API gör det möjligt att efter en enklare integration skapa signeringsuppdrag direkt i det egna verksamhetssystemet.
Till toppen av sidan