Fördjupad analys och finansiering av utveckling

Förvaltning av system för nationellt kliniskt remittentstöd

Utifrån ny lagstiftning finns det behov av ett nationellt kunskapsstöd vid remisser för undersökning med joniserande strålning. Inera har fått en förfrågan om att förvalta IT-delen av ett system som avses upphandlas.

Enligt krav från Sveriges Strålsäkerhetsmyndighet, SSM, ska samtliga regioner ha infört ett system för remittentstöd vid remiss för undersökning med joniserande strålning. Systemet är tänkt att integreras i befintliga och kommande nya journalsystem.

Piloter har genomförts med ett av de system som finns på marknaden. Samtliga regioner har visat intresse för att gemensamt samarbeta kring upphandling, anpassning av systemet för svenska förhållanden, implementering samt förvaltning.

Förfrågan avser om Inera kan förvalta IT-delen av det kunskapsstöd som avses att upphandlas.

Status i beredningen

En avsiktsförklaring har skickats ut till regionerna med sista svarsdatum 30 september 2024.

Presentation av avsiktsförklaring för remittenstöd den 13 juni 2024.

Idégivare: Nationell arbetsgrupp inom programområde Diagnostik

Ansvarig: Ylva Andersén, tf affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan