Fördjupad analys och finansiering av utveckling

Elektronisk beställning och svar av laboratorieundersökningar över regiongränser

Det finns behov av en nationell digital tjänst för att kunna hantera laboratorieprover som behöver skickas för analys över regiongränserna.

Regionerna har ett stort behov av att skicka prover för analys till laboratorium utanför regionen på grund av kompetens-, utrustnings, volyms- och kvalitetsskäl. Idag hanteras denna process manuellt, vilket både är resurskrävande och innebär risk för felhantering.

Digitalisering av denna process skulle minska risken för vårdskador och frigöra vårdresurser. Det skulle dessutom ge möjlighet att snabbt göra analyskapacitet tillgänglig vid pandemier.

Status i beredningen

Utifrån positivt svar på intresseanmälan beslutade Inera i februari 2024 att gå vidare och skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna. Tidpunkten för utskick är ännu inte fastställd.

Idégivare: Region Västerbotten

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan