Rapporter och resultat

Invånarens symtombedömning och hänvisning

Projektet Invånarens symtombedömning och hänvisning tog fram en tjänst som gör det möjligt för regioner att erbjuda invånarna en digital ingång till första linjens vård. För invånarna kallas ingången för 1177 direkt.

Om projektet

Projektet pågick från april 2020 till och med april 2023. Uppdraget var att genom upphandling anskaffa en plattform för invånarens symtombedömning och hänvisning, genomföra tidiga införanden samt etablera den nya tjänsten inom förvaltning.

Projektet resulterade i tjänsten 1177 symtombedömning och hänvisning:

Till toppen av sidan