Rapporter och resultat

Förbättrad användarupplevelse 1177

Förstudien pågick från början av november 2022 till sista mars 2023. Syftet var att peka ut en långsiktig inriktning för fortsatt utveckling av 1177. Förstudien visar främst hur en förbättrad användarupplevelse i 1177 kan uppnås genom att de öppna och de inloggade sidorna knyts närmare varandra.

Om förstudien

Förstudien tog fram underlag för planering av kommande utveckling av 1177 under 2024-2025. Arbetet skedde i tätt samarbete med en arbetsgrupp bemannad av regionerna.

Förstudiens uppdrag var att

 • ta fram skisser på ett nytt, sammanhållet 1177.se
 • visa hur de öppna och de inloggade sidorna i högre utsträckning kan upplevas som sammanhängande av användaren
 • genomföra användningstester med hjälp av skisserna
 • ta fram styrande principer och riktlinjer för framtida utveckling av 1177, med god användarupplevelse i fokus
 • presentera resultatet så att både kunder och medarbetare på Inera ska kunna följa fortsatt arbete.

I uppdraget ingick att ta fram ett material som kan användas som underlag för beslut om framtida teknisk utveckling för att realisera förslagen för förbättrad användarupplevelse på 1177.se. Det kan till exempel vara modernare underliggande teknikval som i sin tur kan kräva större investeringar.

Leveranser

Förstudiens slutrapport omfattar ett urval av skisser, en omvärldsspaning, en sammanställning av styrande regler och riktlinjer, beskrivning av hur arbetet genomfördes (både med en referensgrupp från regionerna och i ett antal användningstester) samt en beskrivning av kopplingen till ny målarkitektur för 1177. Ett antal citat kring både arbetssätt och förslag på skisser belyser de olika avsnitten.

Skisserna är en del av Ineras förslag för att realisera Målbild 1177. Ambitionen är att arbetet med skisserna ska fortsätta och att Ineras ägare, kunder och intressenter kan följa utvecklingen av ett sammanhållet 1177. Det återstår nu att göra en mer djuplodande analys av förslagens genomförbarhet ur både teknisk och juridisk synvinkel.

Nästa steg

Som nästa steg för Inera föreslår förstudien följande:

 • Ta fram underlag för möjliga och prioriterade initiativ för fortsatt utveckling under 2024-2025.
 • Realisera stegvis – börja med att skapa förutsättningar för invånarens översikter. Hypotesen är att delar kan påbörjas inom ramen för det kommande projektet Sammanhållen planering.
 • Formalisera ett arbetssätt där hela 1177-förvaltningen, UX och arkitektur arbetar i takt.

Fler rekommendationer för fortsatt arbete:

 • Arbeta med flöden utifrån skisserna. Vad händer när man klickar sig vidare utifrån vyerna?
 • Skapa förutsättningar för personliga vyer och översikter. Hur stor andel av mina bokade tider vill jag kunna se i 1177 - räcker det med att se hälften? Informationen som finns i vårdgivarnas vårdinformationssystem måste vara möjlig att visa upp i individens sammanhållna översiktsvyer i 1177. Detta är huvudmännens ansvar.
 • Användningstester med fler användargrupper. Genomför fler användningstester med personer under 18 år och med personer som har olika funktionsvariationer - kognitiva och fysiska.
Till toppen av sidan