Rapporter och resultat

Myndighetsrapportering

Under 2020 gjorde Inera djupintervjuer med flera myndigheter och kommuner för att ta reda på, och lära sig mer om, kommunernas behov inom området myndighetsrapportering. Det resulterade i en förstudie som levererades under februari 2021.

Syftet med förstudien var att se på vilket sätt Inera kan förenkla för kommuner att rapportera den statistik som myndigheter efterfrågar. Förstudien beskriver bland annat hur myndighetsrapporteringen från landets kommuner till landets myndigheter går till.

I förstudien har tyngdpunkten varit på intervjuer med myndigheter, för att förstå hur de ser på inrapporteringen av statistik och för att identifiera var de mest resurskrävande momenten finns. Avsikten med förstudien är dock entydigt att hitta en väg mot mindre arbetsbelastning för landets kommuner.

Leverans

Arbetet har resulterat i en förstudie.

Kontaktperson

Frågor om förstudien; Andreas Leifsson Andreas.Leifsson@inera.se

Till toppen av sidan