Rapporter och resultat

Omvärldsrapport: Tre intressanta statliga utredningar

Tre intressanta statliga utredningar är en omvärldsrapport som togs fram under våren 2020.

Under våren 2020 har två omvärldsrapporter tagits fram på Inera, och i rapporterna lyfts några långsiktiga arbeten som pågick även innan utbrottet av pandemin med covid-19. Det är arbeten som syftar till att skapa tydliga rättsliga förutsättningar och en stabil och säker infrastruktur.

De områden som valts ut till den här rapporten är tre intressanta statliga offentliga utredningar, så kallade SOU:er, som levererade sina betänkande under årets första månader. De tre utredningarna är

  • Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
  • Framtidens teknik i omsorgens tjänst
  • God och nära vård

Omvärldsrapporten gör reflektioner om de tre utredningarna. 

Till toppen av sidan