Rapporter och resultat

Rapport om nyttorna med Nationell patientöversikt

Nyttorna med Nationell patientöversikt är en rapport som togs fram under våren 2019.

Användandet av Nationell patientöversikt, NPÖ, skapar en mängd nyttor i olika delar av vården. Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera, tog under våren 2019 fram en rapport som bland annat beskriver några situationer där nytta uppstår och de många fördelarna som NPÖ ger.

Till toppen av sidan