Rapporter och resultat

Kunskapspromemoria om nationell interoperabilitet

X-road är en lösning för säkert digitalt informationsutbyte som används i Estland och Finland. Rapporten ger en kort sammanfattning och introduktion till X-road.

I den här rapporten från 2018 beskrivs hur delar av Sveriges infrastruktur förhåller sig till X-road, en lösning för säkert digitalt informationsutbyte som används i Estland och Finland.

Här beskrivs också vilka vägval och utmaningar vi står inför i Sverige, för att kunna införa en nationell och sektorsövergripande lösning för informationsförsörjning. 

Här hittar du rapporten.

Till toppen av sidan