Första linjens digitala vård

Utveckling av Egen provhantering

Egen provhantering är en tjänst som finns sedan tidigare via 1177. Den ger invånaren möjlighet att själv beställa provtagning och få sina provsvar. Detta uppdrag innebär att utveckla tjänsten för nya användningsområden och stödja den för bredare användning av samtliga regioner.

Om projektet

Första etappen kring tjänsten Egen provhantering var en del av programmet Första linjens digitala vård och omfattar bland annat kravställning för vidareutvecklad provtagningstjänst för hemtester med leverans i Q1 2019.

Utgångspunkten för uppdraget var att se över möjligheterna att vidareutveckla den tidigare provtagningstjänsten, ”Patientens egen provhantering” (PEP), för fler användningsområden. Uppdraget genomfördes genom intervjuer av användare och intressenter kring tjänsten i flera olika regioner. Leverans Q1 2019 var en presentation med sammanställning av de genomförda intervjuerna som underlag till kravställning för en etablering och breddning av en provhanteringstjänst.

Andra etappen genomfördes under hösten 2019. Det ingick att tillsammans med förvaltningen säkerställa och anpassa provtagningstjänsten för att klara juridiska och lagmässiga krav. Målet är att tjänsten är etablerad och att fler regioner kan ansluta sig för att i nästa steg stödja breddinförande av tjänsten inom nya användningsområden.

Sedan slutet av 2020 används tjänsten även för HPV-tester.

Stöd vid införande och anslutning samt fortsatt teknisk utveckling för att möta ökad användning och fler provtagningstyper ingår i projektet, liksom integrationsarbete med regionala laboratorier i flera regioner.

Leveranser

En aktuell, prioriterad och därför påskyndad leverans är att skapa en lösning för att stödja regionerna i provtagningar kopplade till pandemin av covid-19. Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning av covid-19. Myndigheten ansvarar för vilka som ska testas, hur prioriteringen görs och hur det ska gå till. De har haft dialog med olika aktörer som arbetar med frågan, och nu har Inera vidareutvecklat tjänsten Egen provhantering. Den kan användas kombinerat med provtagningstjänster, leverantörer och tillsammans med nationella aktörer som har ställt om sin verksamhet för att bidra till behovet av utökad labbkapacitet.

Inera erbjuder nu regionerna Egen provtagning för covid-19. Folkhälsomyndigheten beslutar vilka grupper som är prioriterade. Tjänsten innebär att en person via 1177.se själv skapar sitt beställningsflöde för covid-19-provtagning, får praktisk information om provtagningen som t.ex. vilka provtagningsställen som finns. Hen får sedan sitt provsvar automatiskt via Egen provhantering på 1177 tillsammans med information och skyddföreskrifter. Det är ett enkelt flöde som sparar mycket administrativ tid för vården. Samma princip används idag för till exempel invånares hantering av provtagning vid misstänkt klamydia. 

Tidplan

Målet är att

  • ha etablerat kompetensnätverk för regionerna för att stödja arbetet kring nya användningsområden
  • stödja regionerna att gå från en manuell till en automatiserad tjänst
  • etablera 10 nya tillämpningar i tjänsten till 2021
  • nå dubblerad användning från 2019 till 2021.

Covid-19

Utvecklingen och testning av en lösning för att stödja regionerna i provtagningar av covid-19 togs fram under våren 2020 och därefter  utformades en färdig lösning för att samtliga regioner skulle kunna använda tjänsten på ett enkelt sätt. Samtliga regioner kan nu ta del av erbjudandet för covid-19. 

Kontakt

Regioner och privata vårdgivare som har samarbetsavtal med en region kan beställa anslutning till tjänsten. Skicka en intresseanmälan till e-tjanster@1177.se för mer information om hur det går till.

Är din mottagning intresserad av att använda tjänsten? Kontakta i så fall ansvariga för tjänsten i din region. 

Till toppen av sidan