Gå till innehåll

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård. Den är ett kunskapsstöd och ger praktiska råd och tillförlitliga metoder.

Användare av Vårdhandboken möter ett rikt innehåll av hög kvalitet och aktualitet med ett nationellt perspektiv. Varje år görs cirka 3 miljoner besök på vardhandboken.se.

Bas för god och säker vård

I Vårdhandboken kan man exempelvis läsa om hygienrutiner, hur man genomför undersökningar, provtagningar och behandlingar eller hur man hanterar olika hjälpmedel och medicintekniska produkter.

Vårdhandboken ger personal inom vård och omsorg tillgång till ett uppdaterat kunskapsstöd via webben oavsett huvudman eller var vården bedrivs.

Innehållet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Innehållet granskas och kvalitetssäkras i flera steg före publicering.

Vårdhandboken innehåller:

  • Generella metodanvisningar och riktlinjer. Verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beslutar om dessa ska användas inom verksamheten lokalt. För avsnitt baserade på regelverk behövs inget beslut.
  • Praktiska hjälpmedel, som exempelvis Nortonskalan i avsnittet om trycksår.
  • Regelverk, referenser och eventuella länkar finns samlade i slutet av varje avsnitt.
  • Länkar till relaterad information, exempelvis bakgrundsfakta eller annan information som även kan vara lämplig att rekommendera till allmänheten.
  • Utgivna standarder som är relevanta. Dessa återfinns också i slutet av berörda avsnitt.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan