Alla tjänster A-Ö

Vårdhandboken

Vårdhandboken bidrar till god och säker vård på lika villkor. Här hittar personal som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och riktlinjer. Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap inom vård och omsorg.

Vårdpersonal i skyddskläder behandlar patient.

Om Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett webbaserat kunskapsstöd som i första hand riktar sig till personal inom vård och omsorg, oavsett huvudman eller var vården bedrivs.

För att använda Vårdhandboken krävs ingen inloggning och den är öppen för alla. Vårdhandboken kan till exempel användas på sjukhus, i primärvård, i kommunal vård och omsorg som hemsjukvård och äldreomsorg och inom tandvård. Den används också i studier vid vårdutbildningar och fortbildningar.

Syftet med Vårdhandboken är att bidra till god och säker vård på lika villkor genom riktlinjer för arbetet inom vård och omsorg. Innehållet bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården uppnås.

I Vårdhandboken finns kvalitetssäkrade och aktuella kliniska riktlinjer och metoder för hur vården bäst kan utföras efter bästa möjliga kunskapsläge. Man kan till exempel läsa om hygienrutiner, hur man genomför undersökningar, provtagningar och behandlingar eller hur man hanterar olika hjälpmedel och medicintekniska produkter. Innehållet är främst utformat för vårdarbete med vuxna patienter.

Vårdhandbokens innehåll tas fram och revideras i samarbete med författare och faktagranskare med specialistkunskaper inom respektive ämnesområde. Vårdhandbokens omkring 120 ämnen revideras årligen. Uppdateringar görs även vid lagändringar eller andra händelser som kan påverka innehållet.

Här kan du läsa mer om Vårdhandbokens produktion

Ett nationellt råd samverkar med redaktionen för innehållsplanering och prioritering. Vårdhandbokens nationella råd representerar olika verksamheter inom vård och omsorg från olika delar av landet och rådsmedlemmarna har via sina respektive nätverk stor kontaktyta i vård och omsorg. Rådet består bland annat av representanter inom vårdhygien, kommun, högskola, vård- och kvalitetsutveckling, klinisk träning och medicinskt sakkunnig på Inera.

Allt fler kommuner och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken.

Kontakta Vårdhandbokens redaktion

Om du har synpunkter och frågor på innehållet kan du kontakta Vårdhandbokens redaktion via kontaktformuläret.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över användningen av Vårdhandboken, till exempel antal besök och användarbeteende.

Till statistiken

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan