Patienter

Pascal har 10 000 tals användare inom vård och omsorg och används till 100 000 tals olika vårdtagare varje år. Underliggande data för rapporterna kommer från Pascal. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Till toppen av sidan