Användning beställning

Pascal har fler än 78 000 användare inom vård och omsorg och används till ungefär 430 000 olika vårdtagare per år. Underliggande data för rapporterna kommer från Pascal. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Till toppen av sidan