Översikt

Antalet anrop över Nationella tjänsteplattformen ökar och varje månad görs över 70 miljoner producentanrop. Rapporten nedan visar statistik som avser anrop som görs till tjänsteproducenter som är anslutna till Nationella tjänsteplattformen. Underliggande data för rapporterna kommer från Nationella tjänsteplattformen.

Till toppen av sidan