Översikt

Statistiken avser anrop som görs till tjänsteproducenter som är anslutna till Nationella tjänsteplattformen. Observera att anropsdata utan filtrering visas som total ackumulerad data sedan 2017.

Till toppen av sidan