Felkoder

Statistiken avser anrop som görs till tjänsteproducenter som är anslutna till Nationella tjänsteplattformen. Underliggande data för rapporterna kommer från Nationella tjänsteplattformen. Observera att anropsdata utan filtrering visas som total ackumulerad data sedan 2017.

Till toppen av sidan