Översikt

Via regionsamarbetet Eira får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter och e-böcker. 2019 gjordes drygt 1,6 miljoner nedladdningar av fulltextartiklar och bokkapitel. Rapporten nedan visar statistik som avser nedladdning av fulltextartiklar och bokkapitel i grundutbudet som kallas Eira Core (Bas-Eira). Underliggande nedladdningsdata för rapporterna kommer från Eira. Befolkningsdata är hämtad från SCB. Data uppdateras halvårsvis för perioderna januari-juni, samt juli-december, efter periodernas slut.

Till toppen av sidan