Översikt

Via regionsamarbetet Eira får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat via  e-tidskrifter och e-böcker. 2020 gjordes nära 1,9 miljoner nedladdningar av fulltextartiklar och bokkapitel. Från 2020 inkluderar användningen Eira Core (gemensamma avtal för alla regioner) och Eira Plus (valbara tilläggsavtal). Underliggande nedladdningsdata för rapporterna kommer från Eira. Befolkningsdata är hämtad från SCB. Data uppdateras halvårsvis för perioderna januari-juni, samt juli-december, efter periodernas slut. Som underlag för statistiken använder Eira förlagens statistikrapporter. Det som mäts är nedladdningar/visningar av artiklar, bokkapitel och multimedia samt sökningar i databaser. Från 2020 exkluderas användning av Open Access (öppet tillgängliga artiklar). När förlagens rapporter innehåller användning från regioners prenumerationer utanför Eira är även denna inkluderad, liksom användning genom arkivrättighet från tidigare Eira-avtal.

Till toppen av sidan