Översikt antal samtal

Här kan du se statistik över användandet av 1177 på telefon. I statistiken ingår inte Region Stockholm och från 1 maj, 2022, inte heller Region Gävleborg. Statistiken visar vilka regioner samtalen kommer ifrån. Samtal där det inte går att fastställa var de kommer ifrån redovisas som Nationell. Statistiken visar samtal från 2013, förutom för regionerna Värmland och Sörmland som kom med i statistiken under fjärde kvartalet 2019.

Till toppen av sidan