Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.
Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prissammanställning

Kostnader för inloggningar och SMS upp till 18,2 mkr/år är inkluderade i priserna för Ineras inloggade 1177-tjänster.
Överskjutande kostnader (över 18,2 mkr) faktureras regionerna separat i efterhand utifrån användning under 2023. 

Anslutning av funktionerna: Förnya recept och Synpunkter och klagomål erbjuds enligt nedan

Anslutning av Förnya recept                           
Uppstart       16 000 kr
Kvalitetssäkring                          26 000 kr 
Anslutning av Synpunkter och klagomål  
Uppstart 16 000 kr
Kvalitetssäkring (per beställning) 52 000 kr 
Till toppen av sidan