Priser för Ineras tjänster

Säkerhetstjänster

Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Observera att första gången din organisation beställer Säkerhetstjänster tecknar ni ett abonnemang per artikel nedan, som löper med oförändrad kostnad oavsett hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

Artikel Pris
IdP  3 100 kr/mån
Autentisering 3 100 kr/mån
Logg, Spärr och Samtycke 3 100 kr/mån
Anslutning per system 15 300 kr
Till toppen av sidan