Priser för Ineras tjänster

Nationell patientöversikt - NPÖ

För att köpa denna tjänst krävs att vårdgivaren är offentligt finansierad.

Pris för eventuella stödtjänster, till exempel Test och kvalitetssäkring, Anslutningskoordinator och Utbildning tillkommer enligt prislistan.

Uppstart: Avgiften debiteras per beställning.

Privat vårdgivare som ansluter via Inera
Vårdgivaren vill ansluta sitt eget källsystem direkt till Ineras tekniska infrastruktur.

Anslutning via Inera Pris
Abonnemang konsument 2 700 kr/månad (32 400 kr/år) per vårdenhet hos vårdgivare
Uppstart konsument 15 300 kr
Uppstart producent 15 300 Kr
Kvalitetssäkring producent 25 000 kr per tjänstekontrakt

Privat vårdgivare som ansluter via agent
Den privata vårdgivaren ansluts till Ineras tjänster via ett källsystem som tillhandahålls av en agent. En agent förmedlar Ineras tjänster till vårdgivaren via sin egen anslutning till Ineras tekniska infrastruktur. Agent kan till exempel vara en systemleverantör.
* Vid samtidig anslutning som konsument och producent via agent, är uppstartsavgiften totalt 7 700 kr.

Anslutning via agent Pris
Abonnemang konsument 2 700 kr/månad per vårdenhet hos vårdgivare
Uppstart konsument 7 700 kr *
Uppstart producent 7 700 kr *

Privat vårdgivare som ansluter via region
Den privata vårdgivaren ansluts till Ineras tjänster via regionens befintliga källsystem.
* Vid samtidiga anslutning som konsument och producent via region är uppstartsavgiften totalt 7 700 kr.

Anslutning via region Pris
Uppstart konsument 7 700 kr *
Uppstart producent 7 700 kr *
Till toppen av sidan