Priser för Ineras tjänster

Hjälpmedelstjänsten

Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Priserna baseras på inköpsvolymen och en procentsats enligt nedan.
Uppstart inklusive introduktionsutbildning: 6 000 kr

  • Pris vid inköpsvolym <10 MSEK: 10 200 kr/år plus 0,12% av inköpsvolymen
  • Pris vid inköpsvolym 10-50 MSEK: 30 600 kr/år plus 0,10% av inköpsvolymen
  • Pris vid inköpsvolym > 50 MSEK: 51 000 kr/år plus 0.08% av inköpsvolymen
  • Utbildning: Se Ineras priser för utbildning 

 

 

 

 

Till toppen av sidan