Priser för Ineras tjänster

Hjälpmedelstjänsten

Endast hjälpmedelsleverantörer kan köpa tjänsten.
Priserna baseras på försäljningsvolymer enligt nedan.

Artikel  Pris
Pris vid försäljningsvolym <1 MSEK 8 600 kr/år
Pris vid försäljningsvolym 1 - <3 MSEK 13 900 kr/år
Pris vid försäljningsvolym 3 - < 6 MSEK 23 400 kr/år
Pris vid försäljningsvolym 6 - < 20 MSEK 42 500 kr/år
Pris vid försäljningsvolym >20 MSEK 63 700 kr/år
Uppstart inklusive introduktionsutbildning 6 300 kr

Utbildning
Se Ineras priser för utbildning.

Till toppen av sidan