Priser för Ineras tjänster

Agenter

Här finner du priser för att vara agent och förmedla Ineras tjänster vidare till slutkund. Slutkundens priser för att använda agent visas på respektive tjänsts prissida.

De tjänster som erbjuds agenter att förmedla är: Journalen, NPÖ-producent, Informationsutlämning till kvalitetsregister och intygstjänster.

Priser för eventuella stödtjänster, till exempel Test- och kvalitetssäkring, Anslutningskoordinator, Konsulttjänster och Utbildning tillkommer enligt prislistan.

 

Journalen

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla tjänsten Journalen vidare till slutkund.

Uppstart för anslutning via Inera: 15 300 kr

Artikel Pris
Kvalitetssäkring 25 000 kr per tjänstekontrakt
Abonnemang 65 500 kr/år

 

NPÖ-producent

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla tjänsten NPÖ-producent vidare till slutkund.

Uppstart för anslutning via Inera: 15 300 kr

Artikel Pris
Kvalitetssäkring 25 000 kr per tjänstekontrakt
Abonnemang 65 500 kr/år

 

Informationsutlämning till kvalitetsregister

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister vidare till slutkund.

Uppstart för anslutning via Inera: 15 300 kr

Artikel Pris
Kvalitetssäkring 25 000 kr per tjänstekontrakt
Abonnemang 32 700 kr/år

 

Intygstjänster

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla Intygstjänster vidare till slutkund.

Systemintegrationstest Pris
Systemintegrationstest (10 tim testmiljösupport ingår) 78 600 kr
Systemintegration - omtest 39 300 kr
End to End, (5 timmar testmiljösupport ingår) 33 700 kr
Regressionstest (5 timmar testmiljösupport ingår) 33 700 kr
Tekniskt stöd Enligt gällande priser för konsulttjänster
Införandestöd och koordinering av införandet Enligt gällande priser för konsulttjänster
Abonnemang 97 500 kr/år

Vill du se vad det kostar att ansluta via agent? Se prislistan för den kundgrupp din organisation tillhör.

Till toppen av sidan