Priser för Ineras tjänster

Agenter

Här finner du priser för att vara agent och förmedla Ineras tjänster vidare till slutkund. Slutkundens priser för att använda agent visas på respektive tjänsts prissida. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

De tjänster som erbjuds agenter att förmedla är:

- 1177 Högkostnadsskydd
- Elektronisk remiss

- Informationsutlämning till kvalitetsregister
- Intygstjänster Webcert
- 1177 Journalen
- NPÖ-producent
- Personuppgiftstjänsten
- Säkerhetstjänster IdP
- Säkerhetstjänster Spärr, Samtycke, Logg

Priser för eventuella stödtjänster, till exempel Test- och kvalitetssäkringKonsulttjänster och Utbildning tillkommer enligt respektive prislista.

1177 Högkostnadsskydd

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla tjänsten 1177 Högkostnadsskydd vidare till slutkund.

Uppstart för anslutning via Inera: 15 300 kr

Artikel Pris
Kvalitetssäkring 25 000 kr per tjänstekontrakt *
Abonnemang 65 000 kr/år

* Engångsavgift per tjänstekontrakt och kommande nya versioner av tjänstekontrakt (RequestExemtionStatuses och ProcessExemtionStatuses)

Elektronisk remiss

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla tjänsten Elektronisk remiss vidare till slutkund.

Agent betalar för uppstart och kvalitetssäkring av anslutning av agentens systemlösning till tjänstenför att både kunna remitera och ta emot remisser.

Uppstart för anslutning via Inera: 15 300 kr

Artikel Pris
Kvalitetssäkring 55 900 kr
Abonnemang 36 000 kr/år

 

Informationsutlämning till kvalitetsregister

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister vidare till slutkund.

Uppstart för anslutning via Inera: 15 300 kr

Artikel Pris
Kvalitetssäkring 25 000 kr per tjänstekontrakt
Abonnemang 32 700 kr/år

 

Intygstjänster Webcert

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla Intygstjänster Webcert vidare till slutkund.

Systemintegrationstest Pris
Systemintegrationstest (10 tim testmiljösupport ingår) 78 600 kr
Systemintegration - omtest 39 300 kr
End to End, (5 timmar testmiljösupport ingår) 33 700 kr
Regressionstest (5 timmar testmiljösupport ingår) 33 700 kr
Tekniskt stöd Enligt gällande priser för konsulttjänster
Införandestöd och koordinering av införandet Enligt gällande priser för konsulttjänster
Abonnemang 97 500 kr/år

 

1177 Journalen

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla tjänsten Journalen vidare till slutkund.

Uppstart för anslutning via Inera: 15 300 kr

Artikel Pris
Kvalitetssäkring 25 000 kr per tjänstekontrakt
Abonnemang 65 500 kr/år

 

NPÖ-producent

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla tjänsten NPÖ-producent vidare till slutkund.

Uppstart för anslutning via Inera: 15 300 kr

Artikel Pris
Kvalitetssäkring 25 000 kr per tjänstekontrakt
Abonnemang 65 500 kr/år

 

Personuppgiftstjänsten

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla Personuppgiftstjänsten vidare till slutkund.

Engångsavgift för att tekniskt ansluta en e-tjänst: 15 300 kr

Agenten betalar en abonnemangsavgift per ansluten e-tjänst som baseras på agentens kunder och deras respektive kundkategori:

Abonnemang Pris
Region 3 öre/invånare/år
Kommun 5 öre/invånare/år
Privat vårdgivare 7 200 kr/år


Säkerhetstjänster IdP

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla Säkerhetstjänster IdP vidare till slutkund.

Engångsavgift för att tekniskt ansluta en e-tjänst: 15 300 kr

Agenten betalar en abonnemangsavgift per ansluten e-tjänst som baseras på agentens kunder och deras respektive kundkategori:

Abonnemang Pris
Region 3 öre/invånare/år
Kommun 5 öre/invånare/år
Privat vårdgivare 7 200 kr/år
Statlig myndighet 7 200 kr/år


Säkerhetstjänster Spärr, Samtycke, Logg

I tabellen nedan kan du se priset för en agent för att förmedla Säkerhetstjänster Spärr, Samtycke, Logg vidare till slutkund.

Engångsavgift för att tekniskt ansluta en e-tjänst: 15 300 kr

Agenten betalar en abonnemangsavgift per ansluten e-tjänst som baseras på agentens kunder och deras respektive kundkategori:

Abonnemang Pris
Region 3 öre/invånare/år
Kommun 5 öre/invånare/år
Privat vårdgivare 7 200 kr/år
Statlig myndighet 7 200 kr/år

 

Vill du se vad det kostar att ansluta via agent? Se prislistan för den kundgrupp din organisation tillhör.

Till toppen av sidan