Tjänster

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser för Ineras tjänster. Välj prislista beroende på vilken kundgrupp du tillhör. Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

Aktuella artiklar

 • Regioner

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till regioner.

 • Kommuner

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till kommuner. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

 • Statlig myndighet

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till statliga myndigheter. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

 • Privata vårdgivare

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till privata vårdgivare. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

 • Underleverantörer till offentlig sektor

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till underleverantörer till offentlig sektor. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

 • Hjälpmedelsleverantörer

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till hjälpmedelsleverantörer. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

 • Agenter

  Här finner du priser för att vara agent och förmedla Ineras tjänster vidare till slutkund. Slutkundens priser för att använda agent visas på respektive tjänsts prissida. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

Till toppen av sidan