Tjänster

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser för Ineras tjänster. Välj prislista beroende på vilken kundgrupp du tillhör. Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms.

Aktuella artiklar

Regioner

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till regioner.

Kommuner

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till kommuner.

Statlig myndighet

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till statliga myndigheter.

Privata vårdgivare

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till privata vårdgivare.

Underleverantörer till offentlig sektor

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till underleverantörer till offentlig sektor.

Hjälpmedelsleverantörer

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till hjälpmedelsleverantörer.

Agenter

Här finner du priser för att vara agent och förmedla Ineras tjänster vidare till slutkund. Slutkundens priser för att använda agent visas på respektive tjänsts prissida.

Till toppen av sidan