Gå till innehåll

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget används för att lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. I Infektionsverktygets rapportverktyg kan vårdpersonal enkelt följa upp, jämföra och utvärdera antibiotikaanvändning över tid.

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner och underlätta för vårdpersonal att följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning. Ambitionen är också att minska användningen av bredspektrumantibiotika, för att förhindra ökningen av resistenta bakterier.

Alla regioner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade och upphandlade av en region kan använda Infektionsverktyget.

Motverkar problem genom ökad medvetenhet

I Infektionsverktygets rapportverktyg kan man bland annat ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, antibiotikaordinationer och se kopplingar till riskfaktorer inom sin egen organisation. På det sättet kan man tydligt visualisera de problem som finns, göra jämförelser, och tydligt visa på vilken behandling som fungerar eller inte fungerar. Denna återkoppling ger vårdpersonal ett bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som uppkommer hos patienter under vård och behandling, eller hos personer som arbetar inom vård och omsorg till följd av sin yrkesutövning. Denna typ av infektioner är en av de största patientsäkerhetsproblemen inom svensk vård och omsorg, och är en stor utmaning för vården. Genom att förebygga dessa kan vi spara mycket lidande och miljontals kronor i onödiga vårdkostnader.

Samlar in relevant information

Infektionsverktyget samlar in relevant information om antibiotikaanvändning och lagrar denna i en databas. Det går till som så, att en läkare - och annan vårdpersonal – registrerar information om antibiotikaanvändning i sitt vårdinformationssystem (journalsystem och liknande), så skickas denna information vidare till Infektionsverktygets databas. Det är både information om vilken typ av antibiotika som ordinerats och orsaken till just denna antibiotikaordination, men även annan information som till exempel; vilken diagnos patienten har, hur länge patienten vistats på sjukhus, samt eventuellt labboratoriesvar som tillhör patienten.

Informationen som samlas in och lagras i databasen kan därefter visas upp i Infektionsverktygets rapportverktyg, där man kan ta fram olika typer av rapporter i form av tabeller och diagram. Detta underlag ger bra förutsättningar att följa upp antibiotikaanvändningen och ordinationsorsaker - och bidrar till ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan