Gå till innehåll

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt it-stöd för att dokumentera, lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika.

Motverkar problem genom medvetenhet

Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. inom sin egen organisation. Denna återkoppling hjälper verksamheten att själva identifiera problem, och ger ett bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste skadorna inom svensk vård- och omsorg. Idag orsakar dessa nästan tre gånger så många dödsfall som trafiken. Genom att förebygga dessa kan vi spara mycket lidande och miljontals kronor.

Bygger på att orsaken till ordinationen registreras

Infektionsverktyget bygger på att en ordinatör, i samband med antibiotikaordination i journalsystemet, anger orsaken till ordinationen. Information förs sedan över till Infektionsverktygets rapportverktyg tillsammans med annan relevant information. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan sedan ansvarig vårdpersonal skapa olika typer av rapporter, som kan ge viktig återkoppling till vårdenheten.

Fördjupad information om Infektionsverktyget

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support